« Grįžti

DĖL ANTSTOLIŲ PAJAMŲ PRIPAŽINIMO

Atnaujinimo data: 2010-09-08
Registracijos numeris   (18.17-31-1)-R-8617   Data   2010.09.08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į antstolių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos keliamus klausimus, dėl antstolių pajamų pripažinimo kaupimo apskaitos principu, bei suderinusi nuomonę su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, informuoja ir paaiškina.

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., Nr. 2002, Nr. 35-1271; Nr. 40; Nr. 46; Nr. 48; toliau – PVM įstatymas) 14 straipsnio nuostatas prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę ir (arba) tiekiamą paslaugą atsiranda, kai PVM įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas. Kai už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita faktūra neišrašyta, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam tikram iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau:

1) kai prekė parduodama ar paslauga suteikiama arba

2) kai gaunamas atlygis už patiektą prekę arba suteiktą paslaugą.

Be to, pagal PVM įstatymo 79 straipsnio 2 dalies nuostatas, PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas.

Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad PVM apmokestinimo momentas, kaip taisyklė, siejamas su faktišku paslaugų suteikimu (prekių tiekimu), o ne su faktišku pinigų gavimu. Šis principas iš esmės atitinka pajamų pripažinimą kaupimo apskaitos principu kitų mokesčių tikslais.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 93-3257; toliau - GPMĮ) 8 straipsnis nustato pajamų pripažinimo tvarką pajamų mokesčio tikslais. Pagal GPMĮ nuostatas pradedant 2010 m. (o tam tikrais atvejais, gyventojo pasirinkimu, ir 2009 m.) PVM mokėtojų bei asmenų, naudojančių turtą individualioje veikloje, individualios veiklos pajamos turi būti pripažįstamos tada, kada jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą, t. y. taip pat, kaip ir PVM tikslais - kaupimo apskaitos principu.

Atsižvelgiant į tai, kad PVM įstatymas įsigaliojo dar 2002 m., VMI prie FM pažymi, kad antstoliams, PVM mokėtojams, 2009 m. įsigaliojusios GPMĮ nuostatos dėl pajamų pripažinimo kaupimo apskaitos principu iš esmės nekeičia (neturėtų keisti) taikomų pajamų apskaitos principų. Kitaip tariant, antstoliai, PVM mokėtojai, uždirbtas pajamas pajamų mokesčio tikslais turėtų pripažinti tokiu pačiu principu, kaip ir PVM tikslais.

 

Viršininko pavaduotojas , atliekantis viršininko funkcijas

 

Artūras Klerauskas