Mokesčių naujienos

Dėl 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 pripažinimo netekusiu galios

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad atsižvelgiant į tai, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“, buvo patvirtintos Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklės, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-75 panaikintos Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VA-32.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-11-15 rašte Nr. (18.2-31-2) R-4877

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas