Mokesčių naujienos

Dėl 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-30

Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-30 patvirtintos Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formos pildymo ir pateikimo taisyklės (toliau − Taisyklės).

Taisyklėse nustatyta, kaip ūkio subjektas (šilumos tiekėjas) turi pranešti VMI[1] apie apskaičiuotą ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dengiamą PVM[2] už patiektą šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą) ir į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti ir šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti, t. y. tiekėjas, PVM mokėtojas, pageidaujantis, kad jam iš valstybės biudžeto būtų padengiamas PVM, turi užpildyti Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formą (pranešimą).

 

Pranešimas, teikiamas per VMI elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS) kartu su mokestinio laikotarpio PVM deklaracija (FR0600 forma). Jeigu deklaracijos jau pateiktos, papildomai pateikiami tik pranešimai. Pranešimai už 2022 m. sausio, vasario, kovo mėnesius turi būti pateikti iki 2022 m. balandžio 25 d. Pranešimas už 2022 m. balandžio mėnesį turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.

 

Pranešimo pateikimas per EDS bus realizuotas netrukus.

 

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-04-07 rašte Nr. RM-12254

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[2] Pridėtinės vertės mokestis.