Mokesčių naujienos

Dėl 2022 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. VA-47

Informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. VA-47 patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, kurios, atsižvelgiant į 2002 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ patvirtintų Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklių 9 punkto nuostatas, kad prekybininkas užsienio keleivio, pageidaujančio susigrąžinti PVM už prekes, prašymu privalo užpildyti deklaraciją ir perduoti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudodamasis elektroninių duomenų tvarkymo sistema, nustato pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo reikalavimus ir pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarką.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-05-12 rašte Nr. RM-17907

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas