Mokesčių naujienos

Dėl alkoholinių gėrimų ir apdoroto tabako inventorizavimo

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 2019 m. sausio mėnesį[1] įsigaliojo nauji banderolių pavyzdžiai ir dėl to 2021 m. sausio 26-27 d. turi būti inventorizuotas apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurie paženklinti seno pavyzdžio banderolėmis, t. y. kurių identifikavimo kodai Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre yra šie: 01623, 01624, 01625, 01626 ir 01627.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM[2] 2021 m. sausio 11 d. rašte Nr. (19.20-10 Mr)R-129.

Informaciją parengė
Akcizų administravimo departamentas


[1] Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1K-461 „Dėl specialių ženklų – ­banderolių apdorotam tabakui ženklinti pavyzdžių ir kainų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 1K-24 „Dėl specialių ženklų –  banderolių apdorotam tabakui, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti pavyzdžių ir kainų patvirtinimo“

[2] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.