Mokesčių naujienos

Dėl atnaujinto leidinio "Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu"

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad leidinys „Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu" yra atnaujintas.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-01-07 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1Mr) RM-766.

Informaciją parengė
Teisės departamentas