Mokesčių naujienos

Dėl įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo

Informuojame, kad VMI prie FM įsakymu Nr. VA-8[1] papildėme bei patikslinome VMI prie FM įsakymu Nr. VA-49[2] patvirtintą Aprašą[3]:

1. Atsižvelgdami į tai, kad, pagal 2020 m. gruodžio 22 d. priimto PVM  įstatymo pakeitimo[4] nuostatas, nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. vakcinoms nuo COVID-19 ligos ir COVID-19 ligos in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) taikomas 0 proc. PVM tarifas, tokių sandorių deklaravimui Apraše įvedėme naują mokesčio kodas „PVM 51“ (Sandoriai, apmokestinami taikant PVMĮ 19 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktus (visi atvejai, įskaitant, pvz., PVMĮ 5 straipsnį) eilutę.

2. Atsižvelgdami į PVM įstatymo[5] 19 straipsnio pakeistą numeraciją, patikslinome Aprašo mokesčio kodo „PVM3“ aprašymą.


[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. VA-8 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

[2] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

[3] Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo 2 priedo „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai“ I skyriaus „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos, taikomos už 2017 ir vėlesnius metus teikiamiems duomenims, klasifikatoriai“ pirmojo skirsnio klasifikatorius Nr. 1 „Pridėtinės vertės mokesčio klasifikatorius“

[4]Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymas

[5] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas