Mokesčių naujienos

Dėl žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams skirto leidinio atnaujinimo

Informuojame, kad leidinys „Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla besiverčiančių gyventojų mokesčiai“ yra atnaujintas pagal nuo 2021 m. sausio 1 dienos galiojančias teisės aktų nuostatas. Su atnaujintu leidiniu galite susipažinti VMI internetinėje svetainėje (https://www.vmi.lt/evmi/individuali-veikla-ir-verslo-liudijimai).

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-03-17 rašte Nr. (18.18-31-1 MR) RM-12543 .

Informaciją parengė
Teisės departamentas