Mokesčių naujienos

Dėl COVID-19 pandemijos laikotarpiu paskelbto judėjimo apribojimo įtakos gyventojų rezidavimo statusui ir uždirbtų pajamų apmokestinimui pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis

Atsižvelgdami į COVID-19 pandemijos laikotarpiu valstybių vyriausybių paskelbtas priemones, ribojančias asmenų judėjimo laisvę, ir į EBPO gaires dėl mokestinių sutarčių ir COVID-19 pandemijos įtakos joms, paaiškiname dėl gyventojo rezidavimo statuso ir darbo užmokesčio apmokestinimo pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.         

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-02-09 rašte Nr. (18.18-31-1) Mr  RM-6022.

Informaciją parengė
Teisės departamentas