Mokesčių naujienos

Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1K- 89 buvo pakeistas 2012 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-03-26 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr)RM-15307.

 

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas