Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20-2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

VMI prie FM[1], vadovaudamasi MAĮ[2] 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais[3], ir atsižvelgdama į 2021 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIV-829, bei siekdama suvienodinti GPMĮ taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20-2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą.

Komentaro nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2022-01-14 raštu Nr. ((14.41Mr)-5K-2200295)-6K-2200350.

Informuojame, kad minėto straipsnio Komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis.

                 Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022 m. sausio  27 d. rašte (18.18-31-1Mr) R-428.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

[2] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo

[3] patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“