Mokesčių naujienos

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Primename, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) turi teisę pasinaudoti GPMĮ[1] 21 straipsnyje nustatytomis pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2021 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022 m. vasario 7 d. rašte (18.18-31-1Mr) R-601 .

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas