Mokesčių naujienos

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina nuolatinių Lietuvos gyventojų teisę pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje nustatytomis pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2022 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį.

Šis paaiškinimas pateiktas VMI prie FM 2023-01-19 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr)  R-242.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas