Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2020 m. gruodžio 23 d. priimtu Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIV-139 buvo pakeistos Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 ir 10 straipsnių nuostatos. Įstatymu nustatyta pareiga deklaruoti turtą visiems Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojams ir jų šeimų nariams, taip pat numatytas jų turto deklaracijų pagrindinių duomenų viešinimas.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-01-11 rašte Nr. (18.21-31-1 Mr)RM-1131.

Informaciją parengė
Teisės departamentas