Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 9, 14 ir 15 dalių ir šio įstatymo 38 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) atnaujinimo

Vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo[1] 25 str. 1 d. 2 punktu ir siekdama užtikrinti vienodą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo[2] nuostatų aiškinimą ir taikymą, VMI prie FM[3] atnaujino Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 9, 14 bei 15 dalių apibendrintus paaiškinimus (komentarus) ir šio įstatymo 38 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuris išdėstomas nauja redakcija. Atlikti pakeitimai suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2021 m. kovo 31 d. raštu Nr. ((14.41E)-5K-1917561)-6K-2102160.

                 Pridedama:

                 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 9, 14 ir 15 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) lyginamasis variantas, 7 lapai;

                 2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 38 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) nauja redakcija, 1 lapas.

 

                  

Teisės departamento direktorė

 

Rasa Virvilienė

 

[1] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.

[2] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

[3] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.