Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio 6 dalies pakeitimo ir 56-2 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Informuojame, kad siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengtas apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 30 straipsnio 6 dalies pakeitimas ir 562 straipsnio papildymas, kurio nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2020-12-18 raštas Nr. ((14.41E)-5K-2021086)-6K-2007219).

Tokį Komentaro pakeitimą įtakojo nustatytos PMĮ teisinio reguliavimo nuostatos  apie Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės patiriamų mokestinių nuostolių perdavimo galimybę Lietuvos vienetui.

Platesnė informacija rašte, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2020 m. gruodžio 30 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-65107.

Informaciją parengė
Teisės departamentas