Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 ir 30 straipsnių pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-39. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-12-16 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-63042.

Informaciją parengė
Teisės departamentas