Mokesčių naujienos

Dėl mažųjų bendrijų narių pajamų apmokestinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į 2020-11-05 įstatymu Nr. XIII-3359 pakeistas Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 str. 4 dalies nuostatas, parengė informacinį pranešimą dėl mažųjų bendrijų narių apmokestinimo.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-12-04 rašte Nr. (18.17-31-1E) RM-61375.

Informaciją parengė
Teisės departamentas