Mokesčių naujienos

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo VMI prie FM[1] viršininko 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. VA-40 „Dėl Apskaitos registrų, susijusių su Europos Sąjungoje vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui, naudojant elektroninę sąsają, tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“, kuriuo patvirtinti apskaitos registrų tvarkymo reikalavimai[2].

Reikalavimai parengti, vadovaujantis Reglamentu[3], PVM įstatymo[4] 12, 121, 13 ir 132 straipsniais.

Jeigu apmokestinamasis asmuo, naudodamas elektroninę sąsają – prekyvietę, platformą, portalą ar panašias priemones, sudaro sąlygas tiekti prekes ar teikti paslaugas ES[5] neapmokestinamajam asmeniui, tai šis apmokestinamasis asmuo privalo tvarkyti apskaitos registrus, kuriuose turi nurodyti reikalavimuose detalizuotus duomenis. Apmokestinamasis asmuo registrų duomenis turi tvarkyti savo pasirinktu būdu ir priemonėmis, tačiau taip, kad, mokesčių administratoriui pareikalavus, galėtų pateikti duomenis, susijusius su atitinkamų prekių tiekimu (paslaugų teikimu) pagal kiekvieną atskirą sandorį.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-08-17 rašte Nr. (18.2-31-2Mr) RM- 35684

 

Parengė Teisės departamentas

 

[1]Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

[2]Apskaitos registrų, susijusių su Europos Sąjungoje vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui, naudojant elektroninę sąsają, tvarkymo reikalavimai

[3]2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės, su visais pakeitimais

[4]Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

[5]Europos Sąjunga