Mokesčių naujienos

Dėl PVM įstatymo 79 straipsnio 1, 2, 3 ir 14 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme PVM įstatymo[1] 79 straipsnio 1, 2, 3 ir 14 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderinome su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Finansų ministerijos 2022-12-09 raštas ((14.41Mr)-6K-2207364).

Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/pridetines-vertes-mokestis.

 

 

Parengė Teisės departamentas

 


[1] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.