Mokesčių naujienos

Dėl savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, jog VMI prie FM viršininkės 2021-01-20 įsakymu Nr. VA-3 patvirtintas Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašas.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021 m. sausio 21 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-3049.

Parengė
Teisės departamentas