Mokesčių naujienos

Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2021 metų rugsėjo 30 dienos įsigaliojo:

  1. 2021 m. rugsėjo 29 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-56 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo“, kuriuo nauja redakcija išdėstoma Sprendimo grąžinti (įskaityti) akcizus FR0416 forma (toliau - FR0416 forma), kurioje papildomai nustatoma, kad ši forma turi būti pasirašoma ne VMI prie FM[1] viršininko arba jo įgalioto valstybės tarnautojo spaudu, tačiau kvalifikuotu elektroniniu parašu. Taip pat šiuo pakeitimu papildoma FR0416 formos apskundimo tvarka bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.
  2. 2021 m. rugsėjo 29 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-57 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VA-94 „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo“ pakeitimo“, kuriuo nauja redakcija išdėstomos Laikinai registruoto gavėjo pažymėjimo AKC408 forma, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo dėl laikinai registruoto gavėjo pažymėjimo išdavimo FR1082 forma (toliau - FR1082 forma) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo išregistruoti iš laikinai registruotų gavėjų sąrašo FR1083 forma (toliau - FR1083 forma), kuriose papildomai nustatoma, kad minėtosios formos turi būti pasirašomos ne VMI prie FM viršininko arba jo įgalioto valstybės tarnautojo spaudu, tačiau kvalifikuotu elektroniniu parašu. Taip pat šiuo pakeitimu papildoma FR1082 ir FR1083 formų apskundimo tvarka bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.
  3. 2021 m. rugsėjo 29 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-58 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo“ pakeitimo“, kuriuo nauja redakcija išdėstomos Sprendimo išregistruoti iš registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų sąrašo FR1080 forma (toliau - FR1080 forma), Sprendimo dėl registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimo išdavimo / pakeitimo / papildymo ar panaikinimo FR1081 forma (toliau - FR1081 forma), Registruoto siuntėjo pažymėjimo REG811 forma ir jos priedo REG811P forma, kuriose papildomai nustatoma, kad minėtosios formos turi būti pasirašomos ne VMI prie FM viršininko arba jo įgalioto valstybės tarnautojo spaudu, tačiau kvalifikuotu elektroniniu parašu. Taip pat šiuo pakeitimu papildoma FR1080 ir FR1081 formų apskundimo tvarka bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.
  4. 2021 m. rugsėjo 29 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-144 „Dėl Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo ir sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priėmimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nauja redakcija išdėstoma Sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo arba visiško sunaikinimo FR1113 forma (toliau - FR1113 forma), kurioje papildomai nustatoma, kad minėtoji forma turi būti pasirašoma ne VMI prie FM viršininko arba jo įgalioto valstybės tarnautojo spaudu, tačiau kvalifikuotu elektroniniu parašu. Taip pat šiuo pakeitimu papildoma FR1113 formos apskundimo tvarka bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-10-01 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-39791.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos