Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo 174 pakeitimo

Informuojame, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimus[1], buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. VA-10 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių“ pakeitimo“ (toliau – Pakeitimas), kuriuo nauja redakcija išdėstytos Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pakeitimu:

  1. Taisyklės papildomos nuostatomis, nustatančiomis patvirtintų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų laidavimų (garantijų) ir piniginių užstatų pateikimo ir naudojimo tvarką;
  2. atlikti kiti redakcinio / techninio pobūdžio pakeitimai.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2023-02-17 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-4782.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] 2021 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1, 29-1 straipsniais įstatymas.