Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. VA-30 pakeitimo

      Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 132 straipsnio 2 dalyje nustatytas nuostatas, t. y. kad mokesčių administratorius nustato tvarką, kuria vadovaujantis prekių tiekėjas, vykdantis Europos Sąjungos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, kurių siuntimas ar gabenimas į kitą valstybę narę prasideda šalies teritorijoje, ir (arba) Lietuvos Respublikoje įsikūręs paslaugų teikėjas, turi teisę pasirinkti prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vietą laikyti kitą Europos Sąjungos valstybę narę, buvo pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. VA-30 „Dėl prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo vietos pasirinkimo taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta 2023 m. lapkričio  13 d. įsakymu Nr. VA-82).

Minėtu įsakymu patvirtintose Prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo vietos pasirinkimo taisyklėse reglamentuota kaip Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įsiregistravęs OSS sistemos specialios schemos naudotoju ir pageidaujantis prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo vieta laikyti kitą Europos Sąjungos valstybę narę, turi pateikti prašymą mokesčių administratoriui. Taip pat reglamentuota prašymo nagrinėjimo ir patvirtinimo, kad apmokestinamajam asmeniui suteikta teisė prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo vieta laikyti kitą Europos Sąjungos valstybę narę išdavimo, tvarka.

 

 

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-11-15 rašte Nr. R-4428

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas