Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 pakeitimo

Informuojame, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. VA-65[1] yra pakeisti Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techniniai reikalavimai[2] — pripažintas netekusiu galios 57.6 papunktis. Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į tai, kad 57.6 papunktyje įtvirtintas reikalavimas buvo perteklinis Lietuvos metrologijos inspekcijai bei verslui, nes dubliavosi su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veikla.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-10-08 rašte Nr. (1.18-31-4 Mr) R-4395.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo“

[2] Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techniniai reikalavimai patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“