Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 pakeitimo

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 25 d. įsakymu VA-11 „Dėl elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo“ buvo pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. VA-1[1] ir nauja redakcija išdėstytos šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės, atsižvelgiant į Brexit situaciją ir Šiaurės Airijos statusą paslaugų prasme.

Pagal Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 8 straipsnio nuostatas, Šiaurės Airijoje yra taikomos ES[2] teisės aktų nuostatos, kiek jos yra susijusios su prekėmis ir PVM[3] bei akcizais.

Atsižvelgiant į tai, jeigu prekės yra įsigyjamos Šiaurės Airijoje, tai už tokias prekes sumokėto PVM grąžinimui yra taikoma įprasta ES tvarka (t. y. grąžinimas per EPRIS[4]), tačiau už paslaugas įsigytas Šiaurės Airijoje PVM nėra grąžinamas. To pasekoje yra pakeistas taisyklių 1 priedas, kuriame įsigytų prekių (paslaugų) kategorijų kodai pažymėti papildomu ženklu *” reiškia, kad pareiškėjas negali teikti elektroninio Prašymo grąžinti sumokėtą PVM už pažymėtuose koduose nurodytas paslaugas, jeigu jos buvo suteiktos Šiaurės Airijoje. Taip pat, taisyklėse pašalinta neaktuali informacija ir atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022 m. sausio 28 d. rašte Nr. (2022: 18.2-31-2 Mr:) RM-2820.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo”.

[2] Europos Sąjunga.

[3] Pridėtinės vertės mokestis.

[4] Elektroninė prašymų registravimo informacinė sistema.