Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo

Informuojame, kad VMI prie FM įsakymu Nr. VA-1[1] papildėme VMI prie FM įsakymu Nr. VA-49[2] patvirtintą Aprašą[3].

VMI prie FM įsakymas Nr. VA-1 parengtas atsižvelgiant į VMI[4] vykdomo Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.SAF posistemio) plėtros paslaugų projekto metu planuojamą sukurti naują funkcionalumą, kurio pagalba preliminarioje PVM[5] deklaracijoje bus apskaičiuojamos PVM sumos ir tais atvejais, kai taikant specialiąją apmokestinimo schemą (maržą), pardavėjo marža bus apmokestinama taikant 9 ar 5 proc. PVM tarifus. Tuo tikslu Apraše įvesti nauji apskaitos registre naudojami mokesčių kodai: „PVM52“ (9 proc. PVM) ir PVM53 (5 proc. PVM).

 

Teisės departamento direktorė                                                                        Rasa Virvilienė

 

 

             

 


[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. VA-1 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

[2] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

[3] Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo 2 priedo „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai“ I skyriaus „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos, taikomos už 2017 ir vėlesnius metus teikiamiems duomenims, klasifikatoriai“ pirmojo skirsnio klasifikatorius Nr. 1 „Pridėtinės vertės mokesčio klasifikatorius“

[4] Valstybinė mokesčių inspekcija

[5] Pridėtinės vertės mokestis