Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 dienos įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo

Informuojame, kad VMI prie FM[1] įsakymu Nr. VA-50[2] papildėme VMI prie FM įsakymu Nr. VA-49[3] patvirtintą Aprašo[4] PVM klasifikatorių[5].

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos PVM mokėtojui iš trečiosios šalies įsigijus paslaugas, pagal PVM įstatymo[6] 95 straipsnio 2 dalį, tam tikrais atvejais atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, taikant 9 proc. PVM tarifą ir nurodyti PVM klasifikatoriuje, todėl PVM klasifikatorius papildytas nauju mokesčio kodu: „PVM54“ (Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 straipsnio 2 dalis).

Pagal 2022 m. balandžio 26 d. priimto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 501 straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1056 nuostatas prekėms ir paslaugoms, skirtoms tiekti (teikti) nelaimių aukoms, nukentėjusioms dėl Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėtos vykdyti karinės agresijos prieš Ukrainos gyventojus taikoma PVM lengvata. Atsižvelgiant į tai, PVM klasifikatorius, sandoriams, apmokestinamiems PVM, taikant 0 proc. PVM tarifą, papildytas nauju mokesčio kodu: „PVM55“ (PVMĮ 501 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyti sandoriai) ir PVM neapmokestinamiems prekių pirkimams iš kitos valstybės narės - mokesčio kodu „PVM56“ (PVMĮ 501 straipsnio 2 dalyje nurodyti sandoriai). Plačiau čia.

 

 

 

Parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[2] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. VA-50 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

[3] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

[4] Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas.

[5] Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo 2 priedo „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai“ I skyriaus „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos, taikomos už 2017 ir vėlesnius metus teikiamiems duomenims, klasifikatoriai“ pirmojo skirsnio klasifikatorius Nr. 1 „Pridėtinės vertės mokesčio klasifikatorius“.

[6] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.