Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. birželio 14 d. įsakymo VA-57

Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-944 nuostatas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-57 yra pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

Šis raštas yra skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt

 

Parengė

Teisės departamentas