Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo aprašo patvirtinimo

Pranešame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2023 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VA-17 buvo patvirtintas Galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo aprašas.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-03-10 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1 Mr) R-992.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas