Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimo

           Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1K-223 „Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-06-15 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2564.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas