Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-944, kurio nuostatos taikomos nuo 2022 m. vasario 24 d., t. y. nuo nepaprastosios padėties įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos, nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. vasario 24 d. dekretu Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“.

Šis raštas yra skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt

 

Parengė

Teisės departamentas