Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 63 ir 100 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir siekdama suvienodinti MAĮ taikymo tvarką, parengė MAĮ 2 straipsnio 4 dalies, 63 straipsnio ir 100 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų apibendrintus paaiškinimus (komentarus), kurie suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Finansų ministerijos 2022-12-09 raštas Nr. ((14.41Mr)-5K-2217950)-6K-2207381).

Atsižvelgdama į tai, kad komentarų tikslas yra suvienodinti MAĮ taikymo praktiką bei padėti mokesčių mokėtojams geriau suprasti ir tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas, VMI prie FM prašo vadovautis šiais komentarais.                

 

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-12-22 rašte Nr. R-5203.

 

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas