Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl praneštinų tarpvalstybinių susitarimų teikimo mokesčių administratoriui taisyklių (DAC6) pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, jog VMI prie FM viršininko 2022-01-14 įsakymu Nr. VA-7 patvirtinti „Praneštinų tarpvalstybinių susitarimų teikimo mokesčių administratoriui taisyklių“ (toliau ‒ DAC6 taisyklės) pakeitimai.

 Įsakymu Nr. VA-7 pakeistas DAC6 taisyklių 17 punktas, taip pat, taisyklės papildytos 3 priedu „Pranešimas apie naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu PRC914 forma“ ir 4 priedu „Pranešimo apie naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu PRC914 formos užpildymo taisyklės“. PRC914 formoje kartą per ataskaitinius kalendorinius metus suinteresuoti mokesčių mokėtojai turi pateikti duomenis apie naudojimąsi ir (arba) pasinaudojimą praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais.

Šis informacinis pranešimas patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt

 

 

Parengė

Teisės departamentas