Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl užsienio atlikėjų pajamų apmokestinimo ir susijusių mokestinių prievolių vykdymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl užsienio atlikėjų pajamų apmokestinimo ir susijusių mokestinių prievolių vykdymo, kuriame atkreipiamas dėmesys į aktualias mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų komentarų nuostatas, susijusias su užsienio atlikėjų - fizinių asmenų ir apmokestinamųjų vienetų, gavusių pajamas už atlikėjų veiklą Lietuvoje, mokestinėmis prievolėmis, mokesčių išskaičiavimo ir pajamų deklaravimo ypatumais, bei į susijusias pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojų prievoles.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-05-18 rašte Nr. (18.10-31-1) R-2191

 

 

 

Parengė

Teisės departamentas