Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2022 m. gruodžio 24 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Įsakymas; paskelbta Teisės aktų registre 2022-12-23 Nr. 2022-26731).

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM
2022 m. gruodžio 29 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr)R-5298.

 

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas