Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 223 pakeitimo

Informuojame, kad buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. VA-60 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 223 „Dėl paramos gavėjų prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nauja redakcija išdėstytos Paramos gavėjų Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės).
Taisyklės papildytos nuostatomis, susijusiomis su mokesčių administratoriaus priimamu Sprendimu dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo paramos gavėjams bei pavyzdine Sprendimo forma, atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2023-08-28 rašte Nr. RM-31686.