Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo VA-95 pakeitimo.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. VA-63 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-95 „Dėl mokesčių mokėtojo, kuriam nesuteikiamas juridinio asmens registro kodas, Lietuvos Respublikos gyventojų registro kodas, identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau — Taisyklės) pakeitimo“ (toliau — Pakeitimas), kuriuo Taisyklės išdėstytos nauja redakcija.

Pakeitimas parengtas atsižvelgiant į šiuo metu vyraujančią praktiką dėl identifikacinių kodų priskyrimo mokesčių mokėtojams bei kitiems asmenims, o taip pat į atsirandantį naują užsienio fizinio asmens identifikacinį kodą — ILTU, kuris priskiriamas asmeniui Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinėje sistemoje MIGRIS.

Taip pat Pakeitime atliekamos ir kitos aktualios nuostatų korekcijos.

Detaliau su Pakeitimu galite susipažinti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/17fa2c72021a11edbfe9c72e552dd5bd?jfwid=-3e0lf2jei

 

Informaciją rasite VMI prie FM 2022-07-14 rašte Nr. R-2931.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas