Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2009 m. Spalio 13 d. Įsakymo Nr. VA-65 „Dėl žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo VMI taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informuojame, jog įsakymu[1] pakeistos Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės[2] (toliau — Taisyklės).

Taisyklės pakeistos atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 straipsnių ir septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas (toliau — Įstatymas), kuriame:

1) įvesta nauja greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąvoka, tokiai produkcijai nustatytas 30 dienų atsiskaitymo terminas, o visai likusiai produkcijai — 60 dienų atsiskaitymo terminas. Taip pat numatyta išimtis produkcijai, kuri yra Žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų ir už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, sąraše[3] (toliau — Sąrašas), už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos. Šie terminai taikomi žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse, sudaromose ūkio subjektų;

2) numatyta, kad žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse, sudaromose ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pardavėjų) ir viešųjų subjektų, nustatytas atsiskaitymo terminas už greitai gendančius žemės ūkio ir maisto produktus bei Sąraše nurodytą žemės ūkio produkciją neturi viršyti 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.

Atsižvelgiant į pakeistas Įstatymo nuostatas, Taisyklės ir Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 forma (toliau —  FR1070 forma) išdėstyti nauja redakcija, siekiant, kad būtų teikiama reikalinga informacija apie atsiskaitymą su ūkio subjektais, pardavusiais žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą, apdirbtą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją.

            Taip pat FR1070 formoje, siekiant mažinti administracinę naštą, atsisakyta kai kurių laukelių (pvz. „Buveinės adresas“, „Elektroninio pašto adresas“, „Telefonas“, „Faksas“, „Pildymo data“, „FR1070P lapų skaičius“) bei numatyta, kad kai kurie laukeliai nepildomi, kai informacija teikiama už 2021 m. lapkričio mėnesį ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius (4 ir 5, P3, P4, P5, P10, P11).

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VA-90  „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

[2] Patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“

[3] Patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-658 „Dėl Žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų ir už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, atrinkimo tvarkos aprašo ir šios produkcijos sąrašo patvirtinimo“