Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-83 „Dėl dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informuojame, kad VMI prie FM[1] įsakymu[2] pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisykles (toliau — Taisyklės).

 

Pagrindiniai pakeitimai:

  • Buvusios Taisyklių nuostatos, susijusios su registravimosi EDS[3] (nebeliko EDS sutarčių sudarymo, privalomas tik susipažinimas su Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklėmis), dokumentų užpildymo ir pateikimo elektroniniu būdu tvarka bei pateiktų dokumentų tikrinimu ir priėmimu, perkeltos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. VA-72 patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisykles, todėl pakeistas Taisyklių pavadinimas į „Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių paslaugų naudotojų prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų taisyklės“;
  • Taisyklėse reglamentuota prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų būdai ir prisijungimo VMI prie FM informacinių sistemų priemonių (prisijungimo vardo ir slaptažodžio) suteikimo tvarka;
  • Panaikintas prisijungimo kodų kortelių išdavimas;
  • Reglamentuota galimybė visiems naudotojams, paskambinus bendruoju konsultacijų telefonu, gauti prisijungimo priemones el. paštu (anksčiau šiuo būdu galėjo kreiptis tik asmenys gyvenantys užsienyje).

 

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2022-12-06 rašte Nr.(17.35-40 Mr.) R-4967

Informaciją parengė
Mokestinių prievolių departamentas

 

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

[2] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. VA-87 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

[3] Elektroninio deklaravimo sistema