Akcizų grąžinimas / įskaitymas

Paslaugos pavadinimas - Akcizų grąžinimas/įskaitymas.

Paslaugos gavėjai - Mokesčių mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas - Mokesčių mokėtojai turi teisę susigrąžinti arba įskaityti už akcizais apmokestinamas prekes sumokėtus akcizus.

Paslaugos suteikimo trukmė - Akcizais apmokestinamų prekių išgabenimo iš šalies atveju — 30 dienų. Kitais atvejais — 10 darbo dienų. 

Prašymo forma, informacija ir pateikimo terminas: 

Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5—8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 forma.

Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397forma.

Prašymus mokesčių mokėtojai gali pateikti ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Prašymas FR0396 ir (arba) FR0397;
  • prekių pirkimo (importo) dokumentai, kuriuose išskirti akcizai arba kiti dokumentai, įrodantys akcizų sumokėjimą Lietuvos Respublikoje;
  • dokumentai, įrodantys, kad akcizais apmokestinamos prekės buvo panaudotos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytais tikslais;
  • išgabenimo iš šalies faktą įrodantys dokumentai, jeigu akcizais apmokestinamos prekės yra išgabentos (jei pildoma FR0397 forma);
  • pranešimas apie pageidavimą susigrąžinti akcizus, jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenamos į kitą valstybę narę (jei pildoma FR0397 forma).

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, elektroniniu paštu, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: 

 

Failas Akcizų grąžinimas / įskaitymas (FR0396)
Failas Akcizų grąžinimas / įskaitymas (FR0397)