Ar galima atimti visą sumokėtų įmokų sumą?

Bendra visų atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 proc., 20 proc., 32 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Svarbu: Apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metais gautas pajamas bendra atimamų įmokų į pensijų fondus, papildomų kaupiamųjų pensijų įmokų ir gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 1 500 Eur per kalendorinius metus.

Naudinga informacija

Laikinas30