Ar galiu patikslinti/pateikti ankstesnių metų pajamų deklaracijas?

Taip, jau pateiktą deklaraciją galite patikslinti, o jeigu deklaracijos nebuvote pateikęs – ją pateikti, tačiau turite atsižvelgti į senaties terminus.

Duomenis apie individualios veiklos pajamas, su jomis susijusias išlaidas, mokestinius nuostolius galite tikslinti/deklaruoti už 3 praėjusius paskutinius kalendorinius metus (už 2018-2020 m.), kitus duomenis apie gautas pajamas bei atimamas išlaidas galite tikslinti/deklaruoti už 5 praėjusius kalendorinius metus (už 2016-2020 m.). 

Deklaraciją patogiausia patikslinti jau pateiktos deklaracijos duomenų pagrindu. Prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), pasirinkite skiltį „Deklaravimas“ -> „Pateikti dokumentai ir formos“ -> „Pateiktos formos“ (iš pateiktų dokumentų sąrašo pasirinkite deklaracijos formą, kurios duomenų pagrindu bus tikslinami duomenys). Deklaracijos duomenų tikslinimui pasirinkite mėlyną gaubliuką.