Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.
Eur

2020 m.
I ketv. Eur

Viršininkas

1

4905

5359

Viršininko pavaduotojas

2

4348

3913

Departamento direktorius

11

3795

3290

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

3

3287

2929

Departamento skyriaus vedėjas

48

2712

2552

Vyresnysis patarėjas

22

3212

2930

Patarėjas

111

2324

2260

Vyriausiasis specialistas

798

1758

1696

Vyresnysis specialistas

77

1364

1438

Specialistas

2

1195

1259


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.
Eur

2020 m.
I ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

1

3021

2458

Patarėjas

1 0 2957

Vyriausiasis specialistas

58

1578

1485

Vyresnysis specialistas

36

1150

1103

Specialistas

176

1414

1277

Darbininkas

2

992

920

 

Pastaba: Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reforma. Dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsolidavimo, dirbančiųjų alga "popieriuje" padidėjo 1,289 karto.