Dėl kokių, dažniausiai pasitaikančių, priežasčių deklaracijoje apskaičiuojama mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma?

Mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma dažniausiai susidaro dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) perskaičiavimo. Jeigu Jums darbovietėje pritaikyto NPD suma yra didesnė už taikytiną metinį NPD, Jūs privalote perskaičiuoti metinį NPD ir deklaruoti metines pajamas. Nuo skirtumo, apskaičiuoto iš faktiškai pritaikytos NPD sumos atėmus pagal formulę apskaičiuotą metinį NPD, turite sumokėti pajamų mokestį. Pavyzdžiui, jei gavote tik darbo užmokestį, kuriam faktiškai pritaikytas 2000 Eur NPD, o pagal formulę apskaičiuota taikytina 1400 Eur NPD, tai nuo gauto skirtumo (600 Eur) apskaičiuojama 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio nepriemoka.

Kokio dydžio NPD faktiškai pasinaudojote metų eigoje, galite pasitikrinti prie suformuotos deklaracijos pateiktuose tarpiniuose skaičiavimuose, eilutėje – Faktiškai pritaikyto MNPD suma, o koks metinis NPD, įvertinus visas Jūsų 2021 metais gautas apmokestinamas pajamas Jums priklauso, galite pasitikrinti prie suformuotos deklaracijos pateiktuose tarpiniuose skaičiavimuose, eilutėje – Apskaičiuotas neapmokestinamųjų pajamų dydis (šį dydį sistema apskaičiuoja automatiškai).