DUK dėl turgaus mokesčio subsidijų

1. Koks teisės aktas reglamentuoja turgavietės mokesčio kompensacijos skyrimą?

 

Kompensacijos skyrimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 789 ,,Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „turgavietės mokesčio kompensacija" paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.


2. Kas gali gauti turgavietės mokesčio kompensaciją?

 

Fiziniai asmenys (nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai), įregistravę Lietuvoje individualią veiklą pagal pažymą ar įsigiję verslo liudijimą, prekiaujantys turgavietėse ne maisto produktais ir nukentėję nuo koronaviruso (COVID-19).


3. Kokius reikalavimus turiu atitikti, kad gaučiau turgavietės mokesčio kompensaciją?

 

Turgavietės mokesčio kompensaciją galėsite gauti, jei atitinkate visus šiuos reikalavimus:

 • Turgavietėje prekiavote ne maisto produktais:
  - įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (toliau – EVRK) klasifikuojamą EVRK 47.80 „Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“ arba 47.82 („Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“) arba/ir 47.89 („Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse") klasėse, arba
  - įsigijęs prekybos verslo liudijimą (veiklos rūšys: 003, 004, 068), arba
  - įsigijęs verslo liudijimą, kuris suteikia teisę prekiauti verslo liudijime nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos liudijimo (veiklos rūšys 002, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 025, 026, 027, 045, 046, 047, 048, 062, 063, 067, 074, 076, 078, 085, 086, 088, 089).
 • Nukentėjote nuo koronaviruso (COVID-19) ir tai patvirtinsite teikdamas paraišką.
 • Nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 15 d. imtinai ir nuo 2020 m. balandžio 30 d. iki liepos 14 d. imtinai buvote įsigijęs verslo liudijimą arba įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą.
 • Esate pateikęs metinę pajamų deklaraciją už 2019 metus (jei tokią prievolę turėjote).
 • Teikdamas paraišką kompensacijai gauti patvirtinsite, kad esate sumokėjęs arba įsipareigojęs sumokėti turgavietės mokestį 2020 metais.
 • Jums nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą.
 • Nesate gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensavimo pagal valstybės pagalbos schemą „Dalinis nuomos kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms".
 • Lietuvos finansų įstaigoje turite Jums priklausančią galiojančią atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelės sąskaitą.

4. Koks yra turgavietės mokesčio kompensacijos dydis?

 

Kompensacijos dydis – 300 Eur.


5. Kada turiu pateikti paraišką turgavietės mokesčio kompensacijai gauti?

 

Ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 16 d.


6. Kaip turiu pateikti paraišką turgavietės mokesčio kompensacijai gauti? Ar gausiu kvietimą teikti paraišką?

 

Atskiri kvietimai teikti Paraišką nebus siunčiami. Paraišką kompensacijai gauti turėsite pateikti savarankiškai per Mano VMI (Valstybinės mokesčių inspekcijos autorizuotų elektroninių paslaugų sritis). Prisijungę prie Mano VMI pasirinkite „Paslaugos" > „Užsakyti paslaugą" > „Kitos paslaugos" > „Pateikti paraišką kompensacijai gauti" ir atsidariusiame lange pasirinkę „Pildyti dokumentą portale" atlikite tolimesnius veiksmus.


7. Kokius dokumentus turiu pateikti prie paraiškos turgavietės mokesčio kompensacijai gauti?

 

Papildomų dokumentų prie Paraiškos pridėti nereikia.


8. Ar gausiu atsakymą apie sprendimą dėl turgavietės mokesčio kompensacijos mokėjimo? Jei taip, kokiu būdu?

 

Taip. Per Mano VMI Jūs gausite pranešimą apie išnagrinėtą Paraišką ir sprendimą skirti kompensaciją.
Jei bus nustatyta, kad neatitinkate kompensacijai gauti nustatytų reikalavimų, Jūs taip pat gausite pranešimą per Mano VMI.


9. Per kiek laiko gausiu turgavietės mokesčio kompensaciją?

 

Pranešimą apie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymą skirti kompensaciją VMI pateiks Jums per Mano VMI. Kompensacija bus pervesta į Jūsų asmeninę banko sąskaitą per 2 darbo dienas nuo įsakymo skirti kompensaciją įsigaliojimo dienos.
„Turgavietės mokesčio kompensacija" priemonės įgyvendinimo dalyvių veiksmai, kurių pagrindu bus išmokama kompensacija, gali užtrukti iki 3 savaičių, tačiau bus dedamos visos pastangos, kad kompensacija Jus pasiektų kuo greičiau.


10. Į kokią sąskaitą gausiu turgavietės mokesčio kompensaciją?

 

Turgavietės mokesčio kompensacija bus pervedama į Jūsų vardu vėliausiai atidarytą atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelės sąskaitą. Svarbu, kad sąskaita būtų atidaryta Lietuvoje registruotų finansų rinkos dalyvių įstaigose.


11. Gavau dalinį nuomos kompensavimą iš INVEGOS pagal priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms". Ar galiu gauti turgavietės mokesčio kompensaciją?

 

Ne. Jei buvo gautas dalinis nuomos kompensavimas pagal priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms", tuomet turgavietės mokesčio kompensacijos gauti negalite.


12. Ar galima gauti daugiau nei vieną kompensaciją, jei buvo prekiaujama keliose prekyvietėse ar turgavietėse?

 

Turgavietės mokesčio kompensacija yra skiriama viena, nepriklausomai nuo to, kiek prekybos vietų yra nuomojamasi.


13. Jei prekiauju aikštelėje prie prekybos centro, ar galiu gauti turgavietės mokesčio kompensaciją?

 

Ne, turgavietės mokesčio kompensaciją galima gauti tik už prekybos vietos nuomą turgavietėje.


14. Jei prekiavau su verslo liudijimu tik penktadieniais ir šeštadieniais (2020 m. kovo mėn. verslo liudijimas galiojo 6, 7, 13 ir 14 d.), ar galiu gauti turgavietės mokesčio kompensaciją?

 

Turgavietės mokesčio kompensaciją galite gauti, jei verslo liudijimą buvote įsigijęs bent vieną dieną nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 15 d. (imtinai) ir bent vieną dieną nuo 2020 m. balandžio 30 d. iki liepos 14 d. imtinai. Jeigu po 2020 m. balandžio 30 d. (kai buvo panaikinti veiklos apribojimai) verslo liudijimo neįsigijote, kompensacijos gauti negalite.


15. Turiu gamybos verslo liudijimą, savo gaminiais (ne maisto produktais) prekiaudavau turguje. Karantino metu nenutraukiau verslo liudijimo, nes namie gaminau gaminius, o jais prekiauti turguje vėl pradėjau nuo gegužės 1 d. Ar galėsiu gauti turgavietės mokesčio kompensaciją?

 

Kadangi reikalavimo, kad veikla turi būti nutraukta veiklos apribojimo laikotarpiu, nėra, tai kompensaciją galėsite gauti, jei atitiksite kitus reikalavimus.


16. Nesinaudoju elektronine bankininkyste ir neturiu elektroninio parašo, todėl negaliu prisijungti prie Mano VMI. Ar dėl to nebegaliu teikti Paraiškos dėl turgavietės mokesčio kompensacijos?

 

Paraiška gali būti teikiama tik per Mano VMI. Prie Mano VMI galima prisijungti ne tik per elektroninę bankininkystę arba su elektroniniu parašu, bet galima išsiimti ir VMI prisijungimo priemones. Prisijungimo vardą ir slaptažodį galite gauti atvykę į bet kurį VMI aptarnavimo padalinį (iš anksto užsiregistravus vizitui. Telefonus vizito registracijai konkrečiame padalinyje galite rasti čia ) arba paskambinę į Mokesčių informacijos centrą, telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Jus identifikuosime ir išsiųsime prisijungimo priemones elektroniniu paštu.


17. Esu nukentėjęs nuo COVID-19, tačiau mano verslo liudijime nurodyta veikla nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 ekonominių veiklų sąrašą. Ar galiu pateikti prašymą įtraukti mane į šį sąrašą?

 

Kompensaciją galite gauti, jei faktiškai nukentėjote nuo COVID-19 ir tai patvirtinsite teikdamas paraišką. Atskiro prašymo įtraukti į VMI sudarytą nukentėjusių nuo COVID-19 ekonominių veiklų sąrašą teikti nereikia.


18. Ar svarbu, kokiu būdu prekiavau turgavietėje (nuo laikinųjų prekybos įrenginių, kioske, uždarame pastate)

 

Nesvarbu, kokiu būdu prekiavote. Kompensaciją galima gauti, jei turgavietės administracijai mokėjote už prekybos vietos nuomą.


19. Ar nuo gautos kompensacijos reikės mokėti pajamų mokestį?

 

Ne. Gauta kompensacija priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą.