DUK - Su finansiniais sunkumais dėl COVID-19 nulemtų padarinių susiduriančiam verslui

Atnaujinta: 2021-01-12

Mano verslas yra įtrauktas į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, kuriems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid 19, sąrašą – kokios pagalbos galiu tikėtis?

 • neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;
 • taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Verslininkai  iki 2021 m. vasario 28 d.  gali sumokėti mokesčius be delspinigių arba kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymo.

Prašymas dėl MPS teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).

 • neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;
 • taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

Prašymas dėl MPS teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).

 • Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sąrašą iki 2020-12-31 ir taip pat įtrauktiems į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d.,  t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, ir kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. susidaro mokėtinų mokesčių, automatiškai, be atskiro prašymo iki 2021 m. birželio 30 d. taikomos šios pagalbos priemonės:
 • neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;
 • taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

Prašymas dėl MPS teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).


Ką daryti, jei mano verslo nėra VMI naujajame pandemijos paveiktų įmonių sąraše, tačiau vykdau dėl 2020 m. rudenį paskelbto karantino apribotą veiklą ir jaučiamos neigiamos finansinės Covid-19 poveikio pasekmės?

Įmonės į naująjį sąrašą buvo įtrauktos atsižvelgiant į rudens karantino metu nustatytus veiklos vykdymo ribojimus pagal EVRK sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų.

Jeigu įmonės veikla buvo apribota, t.y. vykdo vieną iš minėtame EVRK sąraše patvirtintą veiklą, tačiau minėtame EVRK sąraše esančio kodo nėra deklaravusi VMI mokesčių mokėtojų registre (MMR), tokiu atveju, įmonė turėtų per Mano VMI sistemą pateikti Juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą (forma FR0791) ir nurodyti apribotą veiklą. Jei įmonė atitiks kitus kriterijus, kuriuos VMI planuoja paskelbti sausio mėnesį, ji, atnaujinant sąrašą, bus į jį įtraukta. VMI sąrašą planuoja atnaujinti, įtraukdama naujas įmones kartą per mėnesį.

Naują pandemijos paveiktų įmonių sąrašą parsisiųsti ir peržiūrėti galite čia.


(N)Mano verslas buvo įtrauktas į naująjį pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, tačiau neigiamų pasekmių nepatyriau. Ar reikia teikti prašymą dėl išbraukimo iš sąrašo?

Tai nėra būtina, buvimas sąraše neįpareigoja nemokėti mokesčių. Jeigu įmonė nesusiduria su sunkumais, prašome mokesčius mokėti laiku. Tačiau jei įmonė nenori būti sąraše, ji turi pateikti laisvos formos prašymą būti išbrauktai iš sąrašo.

Laisvos formos prašymą galima pateikti:

 • siunčiant klasikiniu paštu į VMI aptarnavimo skyrių, kurių adresus galima rasti čia:

https://www.vmi.lt/evmi/aptarnavimo-skyriai;

 • el. paštu vmi@vmi.lt;
 • per Mano VMI sistemą, skiltyje Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Paklausimai > Paklausimo pateikimas.

Ar skaičiuojami delspinigiai nuo nesumokėtų mokesčių, jei esu VMI paskelbtame įmonių sąraše?

 • Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, VMI automatiškai neskaičiuoja delspinigių už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. vasario 28 d.
 • Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sudarytą sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, VMI automatiškai neskaičiuoja delspinigių už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 metų birželio 30 d.
 • Mokesčių mokėtojai, kurie buvo įtraukti į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat yra įtraukti į sąrašą sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, ir kuriems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, VMI automatiškai neskaičiuoja delspinigių už laikotarpį  nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. birželio 30 d. 

Ar norint atidėti ar išdėstyti mokesčių sumokėjimo terminą reikės mokėti palūkanas?

 • Mokesčių mokėtojams, kurie yra įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, sudaryta galimybė atidėti ar išdėstyti mokesčius, t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) nemokant jokių palūkanų.

Sudaryti MPS be palūkanų galima dėl nepriemokų, kurios susidaro iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Verslo atstovai, kurie patyrė neigiamą poveikį, susijusį su Covid-19, ir turintys galiojančias MPS, gali prašyti pakeisti sutartimi numatytas sąlygas (pakeisti mokėjimų grafiką ir / ar neskaičiuoti palūkanų).

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų ir / ar jau sudarytų MPS sąlygų pakeitimo galima pateikti iki 2021 m. vasario 28 d.

Prašomoms sudaryti MPS ir / ar jau sudarytų MPS pakeitimui palūkanos netaikomos ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei prašomas ar keičiamas mokestinės nepriemokos išdėstymo laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos palūkanos.

Bendras mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos.

 • Mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, sudaryta galimybė atidėti ar išdėstyti mokesčius, t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) nemokant jokių palūkanų.

Sudaryti MPS be palūkanų galima dėl nepriemokų, kurios susidaro nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

Verslo atstovai  kurie patyrė neigiamą poveikį, susijusį su Covid-19, ir turintys galiojančias MPS gali prašyti pakeisti sutartimi numatytas sąlygas (pakeisti mokėjimų grafiką ir / ar neskaičiuoti palūkanų).

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų ir / ar jau sudarytų MPS sąlygų pakeitimo galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

Prašomoms sudaryti MPS ir / ar jau sudarytų MPS pakeitimui palūkanos netaikomos ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei prašomas ar keičiamas mokestinės nepriemokos išdėstymo laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos palūkanos.

Bendras mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos.

 • Mokesčių mokėtojai, kurie buvo įtraukti į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat yra įtraukti į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, ir kuriems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19,  sudaryta galimybė atidėti ar išdėstyti mokesčius, t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) nemokant jokių palūkanų.

Sudaryti MPS be palūkanų galima dėl nepriemokų, kurios susidaro nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

Verslo atstovai, kurie patyrė neigiamą poveikį, susijusį su Covid-19, ir turintys galiojančias MPS, gali prašyti pakeisti sutartimi numatytas sąlygas (pakeisti mokėjimų grafiką ir / ar neskaičiuoti palūkanų).

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų ir / ar jau sudarytų MPS sąlygų pakeitimo galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

Prašomoms sudaryti MPS ir / ar jau sudarytų MPS pakeitimui palūkanos netaikomos ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei prašomas ar keičiamas mokestinės nepriemokos išdėstymo laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos palūkanos.

Bendras mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos.


Kur ir iki kada galima pateikti prašymą norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų mokesčių atidėjimui ir / ar išdėstymui?

 • Įmonės, patyrusios neigiamas pasekmes dėl Covid-19, kurios įtrauktos į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kurioms taikomos mokestinės pagalbos priemonės, privalomus einamuosius mokesčius į biudžetą moka teisės aktuose nustatytais terminais.

Jeigu įmonės šiuo metu turimų nesumokėtų mokesčių, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., sumas pageidauja išdėstyti dalimis (t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų), tai padaryti gali pateikdamos prašymą dėl MPS sudarymo per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas)

Kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., įmonės gali iki 2021 m. vasario 28 d. (imtinai).

 • Įmonės, patyrusios neigiamas pasekmes dėl Covid-19, kurios įtrauktos į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, ir kurioms taikomos mokestinės pagalbos priemonės, privalomus einamuosius mokesčius į biudžetą moka pagal galimybes.

Jeigu įmonės šiuo metu turimų nesumokėtų mokesčių sumas pageidauja išdėstyti dalimis (t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų), tai padaryti gali pateikdamos prašymą dėl MPS sudarymo per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas)

Kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., įmonės gali iki 2021 m. balandžio 30 d. (imtinai).

 • Įmonės, kurios buvo įtrauktos į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat yra įtrauktos į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. joms pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, ir kurioms gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, privalomus einamuosius mokesčius į biudžetą moka pagal galimybes.

Jeigu įmonės šiuo metu turimų nesumokėtų mokesčių sumas pageidauja išdėstyti dalimis (t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų), tai padaryti gali pateikdamos prašymą dėl MPS sudarymo per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas)

Kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., įmonės gali iki 2021 m. balandžio 30 d. (imtinai).


Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su prašymu dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS)?

 • Covid-19 nulemtas pasekmes patyrusiems verslininkams, esantiems sąrašuose, sudarytuose iki 2020-12-31, norintiems sudaryti mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikia tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą prašo išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ne ilgiau kaip iki 2021 m. vasario 28 d..

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ilgesniam nei iki 2021 m. vasario 28 d. laikotarpiui ir nepriemokų suma yra lygi arba didesnė nei 300 tūkst. Eur, arba sudaryti MPS ilgesniam, nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, prie prašymo reikia pridėti papildomus dokumentus: finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.

 • Covid-19 nulemtas pasekmes patyrusiems verslininkams, esantiems sąrašuose, sudarytuose nuo 2021-01-01 ir taip pat įtrauktiems į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d.norintiems sudaryti mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. balandžio 30 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikia tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą prašo išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 30 d..

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ilgesniam nei iki 2021 m. birželio 30 d. laikotarpiui ir nepriemokų suma yra lygi arba didesnė nei 300 tūkst. Eur, arba sudaryti MPS ilgesniam, nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, prie prašymo reikia pridėti papildomus dokumentus: finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.


Kur pateikti prašymą dėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėjimo dalimis?

 

Verslininkai gali sudaryti mokestinės paskolos sutartį (mokėjimų atidėjimui ar išdėstymui) ir dėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tai padaryti galima teikiant prašymą per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).


Kiek laiko bus nagrinėjamas pateiktas prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo?

 

Jei pateiktas prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo, – prašymas nagrinėjimas iki 30 kalendorinių dienų.


Ar galiu pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, kai nėra realios (deklaruotos) mokestinės prievolės?

 

Pateikti prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo, mokesčių mokėtojas gali tik susidarius prievolei, t. y. pateikus deklaracijas, tačiau ne anksčiau nei 20 dienų iki sueina mokesčio mokėjimo terminas.
Prašymas dėl MPS sudarymo teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).


Ar būsiu laikomas skolingu biudžetui?

 • Jeigu dėl Covid-19 neigiamą poveikį patyręs mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, laikoma, kad jis neskolingas valstybės ir savivaldybių biudžetams bei fondams iki 2021 m. vasario 28 d., jeigu mokestinė nepriemoka susidarė laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Jeigu mokestinė nepriemoka susidaro nuo 2021 m. sausio 1 d., tokiu atveju, neigiamą poveikį dėl Covid-19 patyręs mokesčių mokėtojas, įtrauktas į VMI sąrašą iki 2020-12-31, laikomas skolingu.
 • Jeigu dėl Covid-19 neigiamą poveikį patyręs mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į VMI sudarytą sąrašą nuo 2021-01-01, laikoma, kad jis neskolingas valstybės ir savivaldybių biudžetams bei fondams iki 2021 m. birželio 30 d., jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Jeigu mokestinė nepriemoka susidaro nuo 2021 m. gegužės 1 d., tokiu atveju, neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyręs mokesčių mokėtojas, įtrauktas į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, laikomas skolingu.
 • Jeigu dėl Covid-19 neigiamą poveikį patyręs mokesčių mokėtojas buvo įtrauktas į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat įtrauktas į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. jam pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, laikoma, kad jis neskolingas valstybės ir savivaldybių biudžetams bei fondams iki 2021 m. birželio 30 d., jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Jeigu mokestinė nepriemoka susidaro nuo 2021 m. gegužės 1 d., tokiu atveju, neigiamą poveikį dėl Covid-19 patyręs mokesčių mokėtojas, įtrauktas į VMI sąrašą, laikomas skolingu.

Jeigu dėl skolingumo biudžetams ir fondams kreipiasi neigiamo poveikio dėl Covid-19 nepatyręs mokesčių mokėtojas, kuris nėra įtrauktas į VMI sąrašą, mokesčių mokėtojo skolingumas nustatomas bendra tvarka.


Kur galiu kreiptis kilus papildomiems klausimams dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo?

 

Konsultacijos dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo bei kitų pagalbos priemonių taikymo teikiamos mokesčių informacijos centro telefonu 1882, pasirinkus temą „Mokesčių išdėstymas arba atidėjimas" (spausti 5).


Ar keičiasi darbo užmokesčio prastovos metu apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu tvarka, jei darbdavys gauna Užimtumo tarnybos paskirtą subsidiją?

 

Prastovos metu darbdavio darbuotojui mokamas darbo užmokestis gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamas tokia pačia tvarka, kaip ir įprastas darbo užmokestis. T. y. darbdavys, nepriklausomai nuo to, ar gaus subsidiją, ar ne, nuo darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio, pritaikęs neapmokestinamąjį pajamų dydį (kai darbuotojas yra pateikęs prašymą), turi išskaičiuoti 20 procentų gyventojų pajamų mokestį. Darbuotojo iš darbdavio gautomis pajamomis laikoma visa apskaičiuota darbo užmokesčio suma, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio subsidija bus gauta.


Ar pagal pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaraciją, kurią pateiksiu 2021 m. sausio 25 d. (už 2020 m. gruodžio mėn.), susidariusią mokėtiną PVM prievolę galėsiu atidėti / išdėstyti (t. y. sudaryti MPS) be palūkanų?

 • Mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, MPS be palūkanų sudarymo galimybės nebus, kadangi 2021 m. sausio 25 d. deklaruota mokestinė PVM prievolė susidarys jau po 2020 m. gruodžio 31 d.

PVM prievolė, deklaruota po 2020 m. gruodžio 31 d., turi būti sumokėta laiku. Nesumokėjus prievolės, jai taikomi išieškojimo veiksmai nustatyta tvarka.

 • 2020 m. gruodžio mėn. PVM prievolei mokesčių mokėtojai, kurie įtraukti į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, turės galimybę iki 2021 m. balandžio 30 d. sudaryti MPS be palūkanų, nes mokestinės pagalbos priemonės taikomos dėl mokėtinų mokesčių, kurie susidaro nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.
 • 2020 m. gruodžio mėn. PVM prievolei mokesčių mokėtojai, kurie buvo įtraukti į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat įtraukti į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. joms pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, ir jiems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, turės galimybę iki 2021 m. balandžio 30 d. sudaryti MPS be palūkanų, nes mokestinės pagalbos priemonės taikomos dėl mokėtinų mokesčių, kurie susidaro nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 balandžio 30 d.

Jei buvau įtrauktas į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, sąrašą iki 2020-12-31 ir nepatekau į naują sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, ir nespėsiu pateikti prašymo dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo iki 2021 m. vasario 28 d., ar galėsiu teikti vėliau?

Šių mokesčių mokėtojų pateiktiems prašymams dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo po 2021 m. vasario 28 d. galios įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.

Mokestinės paskolos sudarymo taisyklės nustatytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu nr. 268 „Dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“.


Jei buvau įtrauktas į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, sąrašą iki 2020-12-31 ir nepatekau į naują sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, , ir prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo (MPS) pateiksiu tik 2021 m. vasario 28 d., o sprendimą VMI priims per 30 kalendorinių dienų, ar iki sprendimo dėl MPS sudarymo priėmimo būsiu laikomas skolingu?

Tokiu atveju, kol dar nepriimtas teigiamas sprendimas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo, laikoma, kad mokesčių mokėtojas yra skolingas.

Todėl, šiems mokesčių mokėtojams rekomenduojame prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) dėl mokėtinų mokesčių, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., teikti anksčiau, nelaukiant 2021 m. vasario 28 d.


(N)2021 m. vasario 1 d. norėsiu teikti prašymą dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) nepriemokos, susidariusios iki 2020 m. gruodžio 31 d., atidėjimo / išdėstymo be palūkanų. 2021 m. sausio 25 d. pateiksiu PVM deklaraciją už 2020 m. gruodžio mėn., o susidariusią mokėtiną sumą sumokėsiu. Į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų sąrašą buvau įtrauktas iki 2020-12-31, o į naują sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, nepatekau. Ar galėsiu kreiptis dėl MPS sudarymo be palūkanų nepriemokai, susidariusiai iki 2020 m. gruodžio 31 d.?

 

Nurodytu atveju, kreiptis dėl MPS sudarymo be palūkanų nepriemokai, susidariusiai iki 2020 m. gruodžio 31 d. bus galima, tačiau rekomenduojame kreiptis iki naujai (nuo 2021 m. sausio 1 d.) susidariusios PVM prievolės sumos sumokėjimo, kadangi sumokėjus PVM sumą, ji būtų įskaitoma anksčiau, iki 2020 m. gruodžio 31 d., susidariusiai PVM nepriemokai.


Jei nespėsiu pateikti prašymo dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo iki 2021 m. vasario 28 d., ar galėsiu teikti vėliau, nes esu neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių MM sąraše?

 

Visų mokesčių mokėtojų, nepriklausomai nuo to ar yra įtraukti į patyrusių neigiamą poveikį dėl COVID-19 sąrašą, ar ne, pateiktiems prašymams dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo po 2021 m. vasario 28 d. galios įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.

Mokestinės paskolos sudarymo taisyklės nustatytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu nr. 268 „Dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“. .


Jei prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo (MPS) pateiksiu tik 2021 m. vasario 28 d., o sprendimą VMI priims per 30 kalendorinių dienų, ar iki sprendimo dėl MPS sudarymo priėmimo būsiu laikomas skolingu?

 

Tokiu atveju, kol dar nepriimtas teigiamas sprendimas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo, laikoma, kad mokesčių mokėtojas yra skolingas.

Todėl, rekomenduojame prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) dėl mokėtinų mokesčių, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., teikti anksčiau, nelaukiant 2021 m. vasario 28 d.


Koks yra maksimalus nepriemokų išdėstymo (mokestinės paskolos sutarties sudarymo) terminas?

 • Mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, maksimalus nepriemokų, kurių mokėjimo terminas sueina iki 2020 m. gruodžio 31 d., išdėstymo terminas - ne daugiau kaip 5 metai, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Tačiau, jeigu norima sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, tokiu atveju, maksimalus nepriemokų išdėstymo terminas yra iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:

 • išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.
 • išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. pateikus prašymą pakeisti iki 2021 m. vasario 28 d. sudarytą MPS dėl nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.

 • Mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, maksimalus nepriemokų, kurių mokėjimo terminas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo terminas - ne daugiau kaip 5 metai, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Tačiau, jeigu norima sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, tokiu atveju, maksimalus nepriemokų išdėstymo terminas yra iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:

 • išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.
 • išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. teikiant prašymą sudaryti arba pakeisti sudarytą MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.,  taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.

 • Mokesčių mokėtojams, kurie buvo įtraukti į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat įtrauktiems į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, ir kuriems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, maksimalus nepriemokų, kurių mokėjimo terminas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo terminas - ne daugiau kaip 5 metai, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Tačiau, jeigu norima sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, tokiu atveju, maksimalus nepriemokų išdėstymo terminas yra iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:

 • išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.
 • išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. teikiant prašymą sudaryti arba pakeisti sudarytą MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.,  taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.


Ar galima mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, atidėti nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., pirmųjų mokėjimų pradžią mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo metu? Kokiais atvejais reikia pateikti papildomus dokumentus?

1. Kai pirmosios įmokos mokėjimą MPS sudarymo metu prašoma atidėti ne ilgiau nei iki 2021 m. vasario 28 d., o nepriemokų mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, nereikalaujama pateikti juridinio asmens finansinės būklės pagrindimo ir prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimo ir tai patvirtinančių dokumentų , taikomos 0 proc. palūkanos.

2. Kai mokėjimų pradžią MPS sudarymo atveju prašoma atidėti ilgesniam nei iki 2021 m. vasario 28 d., o nepriemokų mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui,  o bendra juridinio asmens prašoma išdėstyti nepriemokų suma:

 • iki 300 tūkst. Eur, tai papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, taikomos 0 proc. palūkanos.
 • lygi ar didesnė nei 300 tūkst. Eur, reikalaujama pateikti papildomus dokumentus: finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus taikomos 0 proc. palūkanos.

3. Kai MPS sudarymo metu mokestinę nepriemoką prašoma išdėstyti ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui (bet ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui), papildomus dokumentus (finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentuspridėti reikia, nepriklausomai nuo to, kokia yra prašoma išdėstyti mokestinės nepriemokos suma. Atidėjimo ir išdėstymo laikotarpiui iki 2022-12-31 MPS taikomos 0 proc. palūkanos, išdėstymo laikotarpiui nuo 2023-01-01 pradedamos taikyti įprastos palūkanos (0,01 proc.).

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. pateikus prašymą pakeisti iki 2021 m. vasario 28 d. sudarytą MPS dėl nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., taikomos tokios pačios sąlygos, kaip ir šios MPS sudarymo metu.


(N)Ar galima mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, atidėti nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., pirmųjų mokėjimų pradžią mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo metu? Kokiais atvejais reikia pateikti papildomus dokumentus?

1. Kai pirmosios įmokos mokėjimą MPS sudarymo atveju prašoma atidėti ne ilgiau nei iki 2021 m. birželio 30 d., o nepriemokų mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, nereikalaujama pateikti juridinio asmens finansinės būklės pagrindimo ir prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimo ir tai patvirtinančių dokumentų , taikomos 0 proc. palūkanos.

2. Kai mokėjimų pradžią MPS sudarymo metu prašoma atidėti ilgesniam nei iki 2021 m. birželio 30 d., o nepriemokų mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui,  o bendra juridinio asmens prašoma išdėstyti nepriemokų suma:

 • iki 300 tūkst. Eur, tai papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, taikomos 0 proc. palūkanos.
 • lygi ar didesnė nei 300 tūkst. Eur, reikalaujama pateikti papildomus dokumentus: finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus taikomos 0 proc. palūkanos.

3. Kai MPS sudarymo metu mokestinę nepriemoką prašoma išdėstyti ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui (bet ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui), papildomus dokumentus (finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentuspridėti reikia, nepriklausomai nuo to, kokia yra prašoma išdėstyti mokestinės nepriemokos suma. Atidėjimo ir išdėstymo laikotarpiui iki 2022-12-31 MPS taikomos 0 proc. palūkanos, išdėstymo laikotarpiui nuo 2023-01-01 pradedamos taikyti įprastos palūkanos (0,01 proc.).

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.


Kokiais atvejais, teikiant prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, reikia užtikrinti mokestinių nepriemokų sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija?

 

Jeigu įmonė prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui ir jei atidedama ar išdėstoma suma yra:

 • iki 300 tūkst. Eur, užtikrinimo priemonių nereikalaujama.
 • lygi ar didesnė nei 300 tūkst. Eur, mokesčių administratorius gali pareikalauti Civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.

Jeigu mokesčių mokėtojas prašo sudaryti MPS,  nepriklausomai nuo to, ar prašo atidėti, ar ne, mokėjimų pradžią, ir išdėstyti mokėjimus ne ilgesniam terminui nei iki 2022-12-31, užtikrinimo priemonių nereikalaujama.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka teisę atskirais atvejais prašyti užtikrinimo priemonių.


Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu įmokų pagal mokestinės paskolos sutartyje nurodytą grafiką?

 

Kai nevykdomos mokestinės paskolos sutartyje (MPS) nurodytos sąlygos, mokesčių administratorius turi teisę nutraukti sudarytą mokestinės paskolos sutartį prieš tai išsiuntęs įspėjimą apie ketinimą nutraukti MPS.


Kaip pasirašyti mokestinės paskolos sutartį (MPS) per Mano VMI?

 

Išnagrinėjus prašymą sudaryti MPS, kuris pateiktas per Mano VMI, priimamas mokesčių administratoriaus sprendimas su kuriuo per 10 darbo dienų (jeigu nėra papildomų sąlygų, pavyzdžiui, sumokėti antstoliui vykdomąsias bylos išlaidas arba sumokėjimą užtikrinti hipoteka, įkeitimu, laidavimu, garantija)  reikia susipažinti prisijungus prie Mano VMI sistemos. Susipažinus su sprendimu, suformuojama MPS, kuri įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius.

Veiksmų seka, kaip reikia pasirašyti MPS per Mano VMI:

 • prisijungus prie Mano VMI sistemos, pagrindiniame lange, skiltyje „Atliktini veiksmai“  reikia paspausti aktyvią nuorodą „VMI FR0284 Mokestinės paskolos sutartis“ ir susipažinti su sprendimu išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, paspaudžiant aktyvią sprendimo išdėstyti nuorodą ir peržiūrint dokumento turinį.
 • susipažinus su sprendimu bus suformuota MPS, kurią turėsite pasirašyti.  Pagrindiniame Mano VMI lange atsiradus atliktinam veiksmui „Pasirašyti mokestinės paskolos sutartį“, reikia paspausti šią nuorodą ir paspausti mygtuką „Pasirašyti sutartį be el. parašo“.
 • atlikus aukščiau minėtus veiksmus MPS bus užregistruota ir pradės galioti MPS sutartyje nustatytos sąlygos.

Sudarytų MPS sąrašą galima rasti Mano VMI sistemoje (skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė > Kiti duomenys > Mokestinės paskolos sutartys).


KASOS APARATŲ NAUDOJIMAS

 

Įmonė turi didelį tinklą kavinių visoje Lietuvoje, ar apie tai, kad kasos aparatas bus nenaudojamas ilgiau kaip 10 dienų reikia pranešti kiekvienai apskrities VMI pagal kasos aparato registravimo adresą ir vardinti kiekvieno kasos aparato unikalų numerį? Gal yra galimybė pateikti vieną bendrą pranešimą?

 

Jeigu įmonė nenaudoja kasos aparato ilgiau kaip 10 dienų dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos ir/ar karantino, informuoti AVMI apie laikiną kasos aparato nenaudojimą nereikia. Atitinkamai, pradėjus naudoti kasos aparatą, mokesčių administratoriaus informuoti taip pat nereikia. Jeigu paskelbtos ekstremalios situacijos ir/ar karantino laikotarpiu įmonė nenaudoja kasos aparato ilgiau kaip 10 dienų dėl kitų priežasčių, vadovaujantis „vieno langelio" principu, įmonė apie kasos aparato nenaudojimą gali pranešti bet kuriai AVMI.


Karantino laikotarpiu įmonės veikla (pvz., prekyba parduotuvėje) yra draudžiama, todėl įmonė vykdo elektroninę prekybą. Prekes pirkėjai atsiima prekių atsiėmimo punkte, esančiame įmonės patalpose, o atsiskaitymai vyksta ir grynais pinigais, ir kortelių skaitytuvu. Ar privalo įmonė atsiskaitymams grynais pinigais naudoti kasos aparatą?

 

Jeigu prekės parduodamos ir atsiskaitymai už jas priimami grynaisiais pinigais arba negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone įmonės patalpose esančiame prekių atsiėmimo punkte, tai taikomos bendros Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1283 patvirtinto Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatos ir turi būti naudojamas kasos aparatas.


Ar privalo būti išspausdinta kasos aparatu periodinė kovo mėnesio ataskaita Z, kai įmonė karantino laikotarpiu kasos aparato nenaudojo ir veiklos nevykdė? Ar tai įmonė gali padaryti vėliau?

 

Jeigu įmonė kasos aparato nenaudoja ilgiau kaip 10 dienų dėl šalyje paskelbto karantino, informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie laikiną kasos aparato nenaudojimą nereikia. Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją šalyje, periodinė kovo mėnesio ataskaita Z gali būti atspausdinama pasibaigus karantinui, prieš pradedant tęsti pardavimų apskaitymą kasos aparatu.


Ar privaloma naudoti kasos aparatą ir išduoti kasos aparato kvitą, kai pirkėjas internetu užsakytą prekę, laikantis saugumo reikalavimų, atsiima ne parduotuvėje, o lauke ir atsiskaito grynaisiais pinigais arba negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone (banko kortele)?

 

Kai pirkėjas atvyksta atsiimti nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, internetu, telefonu ir pan.) užsakytą prekę ir prekės atsiėmimas bei atsiskaitymas grynaisiais pinigais ir (arba) negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, vyksta lauke prie parduotuvės, tai yra taikomos bendrosios Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatos, pagal kurias turi būti naudojamas kasos aparatas. Todėl perduodamas prekę pardavėjas pirkėjui kartu turėtų įteikti ir atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą — kasos aparato kvitą. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" nuostatas rekomenduojamas atsiskaitymas ne grynaisiais pinigais.


PELNO MOKESTIS

 

(N) Dėl paskelbto karantino įmonė negali vykdyti veiklos. Ar už šį laikotarpį mokamas patalpų nuomos mokestis ir šių patalpų išlaikymo išlaidos (šildymo, apsaugos) yra priskirtinos leidžiamiems atskaitymams?

 

Remiantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio pirmosios dalies nuostatomis, leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Jeigu įmonė yra sudariusi ilgalaikę patalpų nuomos sutartį, kurios negali nutraukti be ekonominių pasekmių, tai patirtos būtinosios šių patalpų nuomos, šildymo, apsaugos išlaidos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams.

 

 

(N) Ar karantino dėl COVID-19 metu įmonės patirtos išlaidos darbuotojų atvykimui į darbą / iš darbo į namus, jų maitinimui darbo vietose priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

 

Tuo atveju, kai darbdavys, siekdamas užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą, karantino dėl COVID-19 metu savo darbuotojams apmoka tam tikras paslaugas, įsigyja tam tikras prekes, ar leidžia naudotis įmonės turtu, tokiu būdu apsaugodamas dirbančius darbuotojus, atliekančius įmonei svarbias užduotis, pajamų natūra nuostatos netaikomos, nes laikoma, kad tokias išlaidas įmonė patiria savo, o ne darbuotojo naudai.

Įmonės išlaidos, patirtos karantino dėl COVID-19 metu, darbuotojų, negalinčių vykdyti darbo funkcijų iš namų, vykimui į darbą/ parvykimui iš darbo, maitinimui gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos.

 

 Ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu įmonės patirtos išlaidos darbuotojams atliktiems testams ir skiepams priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

 

Įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojams atliekamais Covid-19 testais ir skiepais, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Tokiu atveju laikytina, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl GPM įstatymo nuostatos netaikomos.


Kaip mokesčių tikslais traktuojami ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu darbuotojų šeimos nariams atlikti testai ir skiepai?

 

Įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojo šeimos nariui (sutuoktiniui, vaikams) atliekamais Covid-19 testais ir skiepais, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip sąnaudos, patirtos darbuotojo šeimos nario naudai. Tokia darbuotojo šeimos nario (sutuoktinio, vaikų) natūra gauta nauda, vadovaujantis GPM įstatymo 9 str. 7 dalimi, laikoma darbuotojo su darbo santykiais susijusiomis pajamomis.


Įmonė savo iniciatyva, siekdama apsaugoti kolektyvą, užtikrinti veiklos tęstinumą bei išvengti masinio darbuotojų užsikrėtimo, kas savaitę (rečiau arba dažniau) atlieka visiems darbuotojams (turintiems ir neturintiems kontaktą su klientais) Covid-19 testus.

 

Įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojams atliekamais Covid-19 testais, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Tokiu atveju, šios išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir GPM įstatymo nuostatos netaikomos.


Įmonė, siunčia darbuotoją į komandiruotę į šalį, kurioje atvykusiems asmenims būtina pateikti įrodymus, kad jų Covid-19 testas yra neigiamas. Ar šios įmonės patirtos testo atlikimo išlaidos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams?

 

Pateiktu atveju įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojams atliekamais Covid-19 testais, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip sąnaudos susijusios su užsienio komandiruote ir būtinos vieneto ekonominei veiklai vykdyti. Tokiu atveju, šios išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir GPM įstatymo nuostatos netaikomos.


Įmonė, siekdama nustatyti, ar darbuotojas yra persirgęs Covid-19, atlieka serologinius imunoglobulinų G(IgG) ir M(IgM) Covid-19 ligos tyrimus, kurie parodo ar darbuotojas turi Covid-19 antikūnių. Ar šios patirtos išlaidos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams ir ar būtų laikomos darbuotojo pajamomis natūra?

 

Tokios įmonės patirtos išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str. nuostatas ir yra laikytinos patirtomis išlaidomis, užtikrinančiomis įmonės darbuotojų saugumą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu. Tokiu atveju laikytina, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl GPM įstatymo nuostatos netaikomos.


Įmonė įdarbina užsienio valstybės piliečius, kurie atvykę į Lietuvą privalo atlikti Covid-19 testą vadovaujantis 2020 m. liepos 17 d. Nr. V-1680 sprendimu dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos atlikimo). Įmonė už testą apmoka iš savo lėšų. Ar šios įmonės patirtos išlaidos galėtų būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir, ar nebūtų laikomos darbuotojų pajamomis natūra, t. y. GPM objektu?

 

Įmonės patirtos išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Tokiu atveju, šios išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir GPM įstatymo nuostatos netaikomos.


Ar gali įmonė patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu renginiuose (parodos, mokymai, konferencijos ir kt.), komandiruotėmis, priskirti leidžiamiems atskaitymams, jeigu šie renginiai ir komandiruotės atšaukiami dėl paskelbto karantino?

 

Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos vieneto sąnaudos, patirtos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Todėl visos įmonės išlaidos (patirtos ir negrąžintos) apsaugant darbuotojus nuo užsikrėtimo rizikos laikotarpiu, kai valstybėje paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos.


Ar taikomos pajamų natūra nuostatos, kai darbdavys nacionalinio karantino metu imasi papildomų apsaugos priemonių reikalingų darbuotojų apsaugojimui nuo COVID-19 grėsmės?

 

Tuo atveju, kai darbdavys nacionalinio karantino metu, siekdamas užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą dėl COVID-19 grėsmės, savo darbuotojams apmoka tam tikras paslaugas, įsigyja tam tikras prekes, ar leidžia naudotis įmonės turtu, tokiu būdu apsaugodamas dirbančius darbuotojus, atliekančius įmonei svarbias užduotis, pajamų natūra nuostatos netaikomos, nes laikoma, kad tokias išlaidas įmonė patiria savo, o ne darbuotojo naudai.
Tokios įmonės patirtos išlaidos gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Įmonė vidaus tvarkoje turi nusimatyti, kokios paslaugos/prekės ir kokias funkcijas atliekantiems darbuotojams (konkretiems/visiems darbuotojams) bus apmokamos.
Pavyzdžiui, jei įmonė numatys, kad darbuotojams, kurių darbo funkcijos yra svarbios įmonės veiklos tęstinumui, sklandumui, įprastai į darbą iš namų/ iš darbo į namus vykstantiems viešuoju transportu (kai darbo funkcijų atlikimui automobiliai nereikalingi ir nebuvo suteikti) ir negalintiems vykdyti darbo funkcijų iš namų, nacionalinio karantino metu vykimui į darbą/ parvykimui iš darbo bus apmokamos taksi/pavėžėjimo paslaugos arba suteikta galimybė vykti įmonės turimais automobiliais, tokios įmonės patirtos išlaidos galės būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos, ir nelaikomos darbuotojų pajamomis.


Įmonė, siekdama apsaugoti savo darbuotojus, papildomai įsigyja ne tik dezinfekavimo priemones, bet ir priima sprendimą įsigyti dezinfekavimo paslaugą (dezinfekuoti) dėl paskelbto karantino. Ar visos patirtos išlaidos bus priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams?

 

Įmonių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos įmonių sąnaudos, patirtos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Todėl visos įmonės išlaidos skirtos dezinfekavimo priemonių bei dezinfekavimo paslaugos įsigijimui yra laikomos patirtos apsaugant darbuotojus nuo užsikrėtimo rizikos laikotarpiu, kai valstybėje paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos.


Įmonė atšaukė darbuotojų komandiruotes ir numatomus renginius dar iki karantino paskelbimo Lietuvoje, bet jau dėl susiklosčiusios Covid-19 situacijos pasaulyje. Ar įmonės dėl darbuotojų saugos patirtos išlaidos, susijusios su atšaukta komandiruote ar kitu renginiu, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

 

Įmonės patirtos ir jai negražintos bilietų įsigijimo bei gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, susijusios su neįvykusiomis komandiruotėmis, ar kitais renginiais, atšauktais siekiant apsaugoti darbuotojus nuo užsikrėtimo rizikos laikotarpiu, kai valstybėje paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną gali būti priskiriamos leidžiamiems atsakaitymams.


Paskelbus šalyje karantiną, įmonė, prekiaujanti gėlėmis, parduotuvėje prekybos nebevykdo ir šiuo metu gėles parduoda bei pristato klientams tik pagal jų pateiktus užsakymus inernetu. Įmonės apyvarta sumažėjo, dalis įsigytų gėlių nuvyto. Ar gali įmonė nuvytusių gėlių įsigijimo kainą priskirti leidžiamiems atskaitymams? Kokios mokestinės pasekmės būtų, jei įmonė karantino laikotarpiu veiklos nuspręstų nebevykdyti ir nuvytusių gėlių įsigijimo kainą nurašytų?

 

Natūralios netekties nuostoliais laikomi nuostoliai, susidarę dėl prekių (gatavos produkcijos, žaliavų) specifinių savybių (drėgmės išgaravimo, biologinių procesų – kvėpavimo, mikroorganizmų veiklos ir pan.), t. y. dėl jų nudžiūvimo, nugaravimo, išdulkėjimo arba nubyrėjimo, sudužimo, išsilaistymo saugant, fasuojant, perpilant, vežant, kraunant, parduodant (ir dėl pirkėjų užmaršumo). Jeigu įmonė veiklos nesustabdė ir vykdo toliau (prekiauja gėlėmis internetu), tai saugant gėles patirti nuostoliai būtų priskiriami natūraliai netekčiai. Natūralios netekties nuostoliams galima priskirti ne daugiau kaip 1 proc. įmonės metinių pajamų. Tuo atveju, kai įmonė, kuri dėl ribojimų šalyje laikinai veiklos nevykdo, nurašo neparduotų nuvytusių gėlių (nebetinkamų pardavimui) įsigijimo kainą, tai jos patirti nuostoliai nelaikomi natūralia netektimi, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 23 straipsnyje, o jų įsigijimo kaina priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.


Įmonės vairuotojai grįžo iš komandiruotės ir 2 savaičių saviizoliacijos laikotarpiu įmonė savo lėšomis juos apgyvendina. Ar apgyvendinimo išlaidos bus leidžiami atskaitymai?

 

Kai vairuotojams, grįžusiems iš užsienio komandiruotės, dviejų savaičių izoliacija pagal teisės aktus yra privaloma, tai įmonės patirtos išlaidos dviem savaitėms apgyvendinant darbuotojus, gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos, jeigu jos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais.


Jei savivaldybė dėl karantino atleidžia ar sumažina nekilnojamojo turto mokestį (toliau - NTM), kaip tai turėtų būti pavaizduojama NTM deklaracijoje? Ar avansinis NTM lieka toks, koks buvo?

 

Savivaldybės suteikta NTM lengvata turi būti nurodoma NTM deklaracijos KIT711S priedo S16 laukelyje. Jeigu savivaldybė atleido nuo dalies NTM (pavyzdžiui, nuo pusės, t. y. nuo 50 proc. mokesčio), tai turi būti nurodoma tik ta NTM dalis, nuo kurios mokesčių mokėtojas buvo atleistas. VMI nenukėlė juridiniams asmenims avansinio NTM deklaravimo ir sumokėjimo termino dėl paskelbto karantino, todėl šis mokestis turi būti deklaruojamas ir mokamas nustatyta tvarka ir terminais. Tačiau mokesčių mokėtojai, nukentėję nuo COVID-19 bei kurie yra įtraukti į VMI paskelbtą sąrašą, ir kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir du mėnesius po jos, atsiranda mokėtinų mokesčių (įskaitant NTM), yra automatiškai, be atskiro prašymo atleidžiami nuo delspinigių, taip pat nevykdomas jų mokesčių išieškojimas.


Įmonės, vertindamos pandeminę situaciją ir su Covid – 19 susijusias rizikas bei siekdamos užtikrinti veiklos tęstinumą kritiniu laikotarpiu (jeigu užsikrėstų dalis darbuotojų), imasi papildomų priemonių - izoliavimosi patalpų įrengimas ir visaverčių gyvenimo sąlygų sukūrimas darbuotojams, kurie sutinka izoliuotis įmonėje, siekiant užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, įskaitant ir darbuotojų maitinimą. Ar šios įmonės patirtos sąnaudos, skirtos kovai su COVID-19, galėtų būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir, ar nebūtų laikomos darbuotojų pajamomis natūra, t. y. GPM objektu?

 

Leidžiamų atskaitymų pripažinimas reglamentuotas PMĮ 17 straipsnio 1 dalyje, kurioje yra įteisinta, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.br /> Tuo atveju, kai vieneto darbuotojai yra izoliuojami dėl nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos paskelbto karantino (kurio metu vieneto veiklai yra nustatytas specialus veiklos režimas ar apribojimai) metu, tai izoliuotų darbuotojų apgyvendinimas ir maitinimas yra objektyviai sąlygota būtinybė. Todėl tokių darbuotojų izoliavimosi patalpų įrengimo, apgyvendinimo bei maitinimo išlaidos jų izoliacijos, kuri būtina vieneto veiklos tęstinumui užtikrinti, laikotarpiu, yra būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, todėl gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Atitinkamai, tokiu atveju vieneto patirtos išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir GPM įstatymo nuostatos netaikomos.


PARAMA

 

Paskelbus ekstremalią situaciją, gyventojai ir verslo atstovai teikia paramą įvairioms gydymo įstaigoms piniginėmis lėšomis, įvairiomis materialinėmis vertybėmis bei paslaugomis. Kaip tokia parama traktuojama mokesčių tikslais?

 

Kai paramą teikia verslo atstovas (juridinis asmuo):
Jei juridinis asmuo, vykdantis veiklą, neatlygintiną paramą suteikia gydymo įstaigoms: Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) nustatytiems paramos gavėjams, juridiniams asmenims, neturintiems paramos gavėjo statuso ekstremalios situacijos metu, laikoma, kad parama suteikta LPĮ nustatyta tvarka ir paramos teikėjams būtų taikomos Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 28 straipsnyje nustatytos lengvatos. Jeigu paramos gavėjai, turintys teisę gauti paramos gavėjos statusą, jo neturi, tai turi kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl šio statuso suteikimo (LPĮ 13 str.).

Jei teikiama parama, kurios suma didesnė nei 14 500 Eur, sutartis turi būti notarinės formos. Visgi, atsižvelgiant į esamą situaciją, paramos teikėjų suteiktos ir paramos gavėjų gautos didesnės nei 14 500 Eur lėšos, kurios kaip parama skiriamos medicinos įstaigoms ar kt. viešiems poreikiams dėl COVID-19, o jas teikiant dėl notarų darbo apribojimo nebuvo ar nėra galimybės sudaryti notarinę sutarties formą , tad jos įformintos kitais dokumentais - pagal turinį gali būti pripažįstamos parama mokesčių tikslais (pvz., paramos teikėjai, t. y. juridiniai asmenys, suteikę labdaros ir paramos fondui paramą, gali pasinaudoti PMĮ nustatyta lengvata).

Tuo atveju, jeigu pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais registruotos bendrovės ar kiti juridiniai asmenys paramą suteikia ne pinigais, o prekėmis (materialinėmis vertybėmis), kurių pirkimo PVM paramą teikiantys asmenys buvo įtraukę į PVM atskaitą, tai tokiems paramos teikėjams neatsiranda prievolės apskaičiuoti suvartojimą privatiems poreikiams už tokias paramai perduotas prekes, neatsižvelgiant į paramai perduotų prekių vertę, jeigu tokios prekės yra skirtos pagalbai dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos suvaldymo ir pasekmių likvidavimo teikti.

Kai paramą teikia gyventojas (fizinis asmuo):
Kai paramą ligoninėms, mobiliesiems patikros punktams, labdaros ir paramos fondams ir kitiems LPĮ nustatytiems paramos gavėjams veiklos nevykdantis asmuo, jam neatsiranda jokių mokestinių prievolių, taip pat nenumatytos išskirtinės mokesčių lengvatos.

Kai parama perduodama tiesiogiai gydymo įstaigoje dirbančiam asmeniui:
Jeigu paramą (pinigais, maisto, apsaugos priemonėmis ir kitomis prekėmis ar paslaugomis) medikai, kitas personalas, dirbantis gydymo įstaigoje (ligoninėje, punkte ir pan.) iš paramos teikėjų (fizinių ar juridinių asmenų) gauna tiesiogiai, taip siekiant, kad teikiama parama greičiau pasiektų medikus, tai laikoma, kad parama suteikta pagal LPĮ pačiai gydymo įstaigai, ir medikams mokestinių prievolių neatsiranda.


Įmonė paskelbė akciją ir renka lėšas, kurias perduos ligoninei kaip paramą. Paskelbus šią akciją, įmonė įteiks prizą daugiausiai paaukojusiam asmeniui. Kaip mokestine prasme traktuoti įmonės surinktus pinigus ir jų perdavimą ligoninei? Kaip traktuoti šį prizą?

 

Kai įmonė tarpininkauja surinkdama paramos, skirtos tretiesiems asmenims, lėšas ir perduodama jas paramos gavėjams, tai į įmonės sąskaitą pervesta tretiesiems asmenims skirta pinigų suma nelaikoma įmonės pajamomis tik tuo atveju, jeigu ši įmonė turi ir, mokesčių administratoriui paprašius, gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad lėšos yra surinktos trečiųjų asmenų vardu. Toks trečiųjų asmenų surinktų paramos lėšų perdavimas nelaikomas įmonės suteikta parama ir lėšas perduodanti įmonė negali taikyti lengvatos, nustatytos PMĮ 28 straipsnyje.
Neturint patvirtinančių dokumentų, visa pervesta suma būtų pripažįstama įmonės pajamomis ir apmokestinama pelno mokesčiu Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (toliau – PMĮ) nustatyta tvarka.
Neleidžiamiems atskaitymams priskiriamos dovanos (išskyrus dovanas darbuotojams). Todėl įteikto prizo vertė leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama.


Sveikatos priežiūros įstaiga - pelno siekiantis juridinis asmuo, UAB, gauna paramą pinigais, kurią panaudoja apsaugos priemonėms medikams (savo darbuotojams) įsigyti. Kaip bus traktuojami gauti pinigai pelno mokesčio požiūriu?

 

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme nustatyta, kad pajamos yra iš Lietuvos šaltinių ir iš ne Lietuvos šaltinių (t. y. iš užsienio valstybėse esančių šaltinių) uždirbtos ir (arba) gautos pajamos. Pelno nesiekiančių vienetų, paramos gavėjų, nurodytų Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 7 straipsnio 1 dalyje, gauta parama nelaikoma pajamomis. Pelno siekiantys vienetai, įskaitant UAB, nėra paramos gavėjai pagal LPĮ, todėl jų pinigais gauta parama pelno mokesčio požiūriu priskiriama apmokestinamoms pajamoms. UAB išlaidos, patirtos įsigyjant darbuotojams (medikams) skirtas apsaugos priemones, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams kaip sąnaudos, patirtos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones.


PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

 

Koks PVM tarifas taikomas medicininėms kaukėms, respiratoriams ir pirštinėms?

 

Kai šias prekes įsigyja įmonė, savo reikmėms arba su tikslu perparduoti, taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.

Kai šias prekes, importuojant ne iš Europos Sąjungos šalies, įsigyja įmonė, savo reikmėms arba su tikslu perparduoti, turėtų būti priskaičiuotas standartinis 21 proc. importo PVM.

Kai šias prekes su 0 proc. PVM tarifu iš Europos Sąjungos PVM mokėtojo, įsigyja PVM mokėtojas, savo reikmėms arba su tikslu perparduoti, nuo prekių apmokestinamosios vertės turi būti apskaičiuojamas 21 proc. PVM tarifas.

Kai šias prekes įsigyja gyventojai, taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.


Kada medicininėms kaukėms, respiratoriams ir pirštinėms gali būti taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas?

 

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos LR sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka (pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d.).

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas sveikatos priežiūros įstaigai tiekiamoms medicinos pagalbos priemonėms tik tokiu atveju, jei sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai tiekiamos medicinos pagalbos priemonės, atitinka šias sąlygas:
1. su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, sveikatos priežiūros paslaugoms apmokamoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) lėšų, teikti;
2. tiekėjui pateikia laisvos formos patvirtinimą, kad įsigyjamos medicinos pagalbos priemonės bus skirtos sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo (bei išlaidų kompensavimo) su TLK yra sudaryta sutartis, t. y., kad medicinos pagalbos priemonės bus skirtos sveikatos priežiūros paslaugoms, kurios yra apmokamos iš PSDF lėšų, teikti.


Kur reikėtų kreiptis kilus klausimams dėl prekių priskyrimo medicinos pagalbos priemonėms?

 

Ar prekės priskiriamos medicinos pagalbos priemonėms aiškina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.


Ar laikoma prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio prasme), kai atiduodamos medicininės kaukės ir pirštinės neatlygintinai, kaip parama medicinos įstaigoms dėl COVID-19, jei buvo pasinaudota šių prekių PVM atskaita?

 

Prekių tiekimas nelaikomas prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, kai perduodamos prekės yra skirtos pagalbai dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka visoje šalyje paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo nustatyta tvarka visoje šalyje įvestos nepaprastosios padėties suvaldymo ir pasekmių likvidavimo teikti.


Ar laikoma paslaugų suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 8 straipsnio prasme), kai keleivių vežimo paslaugas teikianti įmonė neatlygintinai medicinos darbuotojus, dėl COVID-19 ir šalyje paskelbto karantino, vežioja į darbą ir namo?

 

Toks paslaugų tiekimas nelaikomas suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.


(N)Ar PVM mokėtojui (juridiniam, fiziniam asmeniui) dėl šalyje paskelbto karantino laikinai nevykdančiam PVM apmokestinamos veiklos yra galima patalpų nuomos bei komunalinių paslaugų PVM atskaita?

 

Laikinai nevykdant veiklos dėl šalyje paskelbto karantino, patirtų patalpų nuomos ir privalomųjų komunalinių išlaidų (kaip šildymas, skaitiklių mokesčiai, atliekų rinkliava ir pan.) PVM atskaita yra galima.


Ar viešbučiui, PVM mokėtojui, dėl paskelbto karantino laikinai nevykdančiam apgyvendinimo paslaugų veiklos yra galima patalpų nuomos ir komunalinių paslaugų PVM atskaita?

 

Laikinai nevykdant veiklos, dėl šalyje paskelbto karantino, patirtų patalpų nuomos ir privalomųjų komunalinių išlaidų (kaip šildymas, skaitiklių mokesčiai, atliekų rinkliava ir pan.) PVM atskaita yra galima.


(N)Kokioms prekėms, skirtoms kovai su COVID-19 liga, taikomas 0 proc. PVM tarifas?

 

0 proc. PVM tarifas taikomas vakcinoms nuo COVID-19 ligos ir tiekiamoms in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams). 0 proc. PVM tarifo taikymas yra numatytas iki 2022 m. gruodžio 31 d. Plačiau dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo žr. DUK Dėl PVM įstatymo 19 straipsnio pakeitimo nuo 2021 m. sausio 1 d.


Koks PVM tarifas taikomas reagentams, skirtiems COVID-19 nustatymui?

 

Vadovaujantis In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679, 8.1 papunkčiu reagentai yra priskiriami medicinos pagalbos priemonėms. Vadinasi, jei tam tikri reagentai yra gamintojo specifiškai numatyti COVID-19 ligai diagnozuoti, tai tokiems reagentams taikomas 0 proc. PVM tarifas (iki 2022 m. gruodžio 31 d.).

Jeigu reagentai nėra specifiškai naudojami COVID-19 ligos diagnostikai, tai tokiems reagentams 0 proc. PVM tarifas netaikomas. Tokiu atveju reagentams galėtų būti taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas, su sąlyga, kad sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai tiekiamos medicinos pagalbos priemonės, atitinka šias sąlygas:

1. su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, sveikatos priežiūros paslaugoms apmokamoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, teikti;

2. tiekėjui pateikia laisvos formos patvirtinimą, kad įsigyjamos medicinos pagalbos priemonės bus skirtos sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo (bei išlaidų kompensavimo) su TLK yra sudaryta sutartis.


Ar PVM mokėtojas gali pasinaudoti pirkimo PVM atskaita, kai karantino metu dirbantiems darbuotojams užsako maistą į darbo vietą?

 

Neatlygintinai darbuotojams teikiamos maitinimo paslaugos nėra susijusios su bendrovės vykdoma ekonomine PVM apmokestinama veikla, todėl tokių išlaidų pirkimo PVM negali būti atskaitomas.


Koks PVM tarifas taikomas viešbučių, svečių namų, motelių, kempingų, kaimo turizmo sodybų teikiamoms apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms, kai yra priimami gyventojai karantino laikotarpiui saviizoliacijai?

 

Teikiamos apgyvendinimo paslaugos (nakvynė su pusryčiais ar tik nakvynė, užtikrinant higienos poreikius) atitinkančioms Turizmo įstatyme kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikimui nustatytus reikalavimus (pvz., užsakymai priimami ir registruojami, teikiama informacija apie apgyvendinimą ir pan.), apmokestinamos taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.

Papildomos paslaugos (pietūs ir vakarienė) apmokestinamos taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą.


Ar atsiranda prievolė apmokestinti PVM gautą avansą, jeigu renginiai, kurie turėjo įvykti karantino laikotarpiu, bus atidėti dėl COVID-19 epidemijos ir nuo avanso gavimo iki faktinės renginio datos bus praėję daugiau nei 12 mėnesių?

 

Siekiant sumažinti naštą dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos neatsiranda prievolės apmokestinti gauto avanso PVM, kadangi šie renginiai bus laikomi įvykusiais per 12 mėnesių. Ši nuostata galioja tik tiems renginiams, kurie turėjo vykti karantino laikotarpiu.


Ar atsiranda prievolė patalpų nuomotojui pripažinti PVM privatiems poreikiams tenkinti, kuris suteikia 100 proc. nuolaidą nuomos mokesčiui bei su patalpų nuoma susijusiems kaštams patalpų nuomininkui, įtrauktam į VMI sąrašą dėl COVID-19 ekstremalios situacijos paskelbimo, kai nuomininkas patalpomis nesinaudoja dėl uždraustos vykdyti veiklos?

 

Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais protingumo ir teisingumo kriterijais, tuo laikotarpiu, kai dėl karantino paskelbimo dalis veiklų buvo sustabdyta (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvoje paskelbimo"), o patalpų nuomotojas, įtrauktiems į VMI sąrašą Mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, patalpomis laikinai nesinaudojantiems nuomininkams patalpų nuomai taikė 100 proc. nuolaidą, tai nuomotojui nėra prievolės skaičiuoti PVM suvartojimo privatiems poreikiams.


Ar atsiranda prievolė patalpų nuomotojui pripažinti PVM privatiems poreikiams tenkinti, jeigu nuomos mokesčiui bei su patalpų nuoma susijusiems kaštams patalpų nuomininkui suteikia 100 proc. nuolaidą, kuri yra taikoma po ekstremalios situacijos pabaigos paskelbimo?

 

Jeigu patalpų įsigijimo bei su patalpų nuoma susijusių kaštų pirkimo PVM nuomotojas buvo įtraukęs į PVM atskaitą, tai suteikus 100 proc. nuolaidą, kuri taikoma po ekstremalios situacijos pabaigos paskelbimo, nuomotojui atsiranda prievolė skaičiuoti suvartojimo privatiems poreikiams PVM (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 8 straipsnio nuostatos).


Įmonės, vertindamos pandeminę situaciją ir su COVID–19 susijusias rizikas bei siekdamos užtikrinti veiklos tęstinumą kritiniu laikotarpiu (jeigu užsikrėstų dalis darbuotojų), imasi papildomų priemonių - izoliavimosi patalpų įrengimas darbuotojams, kurie sutinka izoliuotis įmonėje, siekiant užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą. Ar įmonė galėtų pasinaudoti šių prekių ir (ar) paslaugų PVM atskaita?

 

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies nuostatas, PVM mokėtojas, įsigytų prekių ir/ar paslaugų pirkimo (importo) PVM sumas gali traukti į PVM atskaitą tuo atveju, jeigu įsigytos prekės ir/ar paslaugos yra skirtos PVM apmokestinamai veiklai (PVM apmokestinamų prekių tiekimui ir/ar paslaugų teikimui).
Tuo atveju, kai įmonės darbuotojai yra izoliuojami dėl nepalankios epideminės COVID-19 situacijos paskelbto karantino metu, siekiant sumažinti rizikas bei užtikrinti veiklos tęstinumą, tai izoliuotų darbuotojų apgyvendinimas yra objektyviai sąlygota būtinybė. Todėl, jeigu įmonė vykdo PVM apmokestinamą veiklą, tai darbuotojų izoliavimosi patalpų įrengimo prekių ir (ar) paslaugų pirkimo PVM atskaita yra galima.


Ar įmonė gali pasinaudoti prekių/paslaugų pirkimo PVM atskaita, kai už šias prekes/paslaugas yra apmokama iš subsidijos mikroįmonėms lėšų?

 

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies nuostatas, PVM mokėtojas, įsigytų prekių ir/ar paslaugų pirkimo (importo) PVM sumas gali traukti į PVM atskaitą tuo atveju, jeigu įsigytos prekės ir/ar paslaugos yra skirtos PVM apmokestinamai veiklai (PVM apmokestinamų prekių tiekimui ir/ar paslaugų teikimui).

Jeigu įmonė vykdo PVM apmokestinamą veiklą, tai neatsižvelgiant į tai, kad už prekes/paslaugas yra apmokama iš subsidijos mikroįmonėms lėšų, pirkimo PVM atskaita yra galima.


Ar įmonėms, vykdant mišrią veiklą, skaičiuojant atskaitos procentą prie pajamų iš bet kokios veiklos bus įtraukiamos subsidijos mikroįmonėms, darbdaviams už prastovas, daliniam nuomos mokesčio kompensavimui?

 

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 60 straipsnio nuostatas, mišrią veiklą vykdantys bei gaunantys subsidijas ar dotacijas PVM mokėtojai, taikydami „pajamų" kriterijų ir apskaičiuodami pirkimo (importo) PVM atskaitos procentą prie gautų pajamų iš bet kokios veiklos turi pridėti gautų bei panaudotų subsidijų ar dotacijų sumą.

Subsidijų ar dotacijų sumų pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų mišrios veiklos atveju tvarka ir atvejai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-107 „Dėl subsidijų ar dotacijų sumos pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų mišrios veiklos atveju taisyklių ir atvejų patvirtinimo" (toliau - Taisyklės). Šiose taisyklėse subsidijos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 21-ajame verslo apskaitos standarte „Dotacijos ir subsidijos".

Vadovaujantis Taisyklėmis, apskaičiuojant pirkimo ir (arba) importo PVM dalį (procentais), kuri gali būti PVM mokėtojo atskaityta, prie PVM mokėtojo pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos taip pat pridedamos panaudodos subsidijos mikroįmonėms, darbdaviams už prastovas, daliniam nuomos mokesčio kompensavimui ir kitos, išskyrus atvejus, kai:

 • subsidijos, yra tiesiogiai susijusios su veikla, nurodyta PVMĮ 58 str. 1 dalyje;
 • subsidijos yra susijusios ne tik su PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodyta veikla ir PVM mokėtojo pajamos (neįskaitant subsidijų) iš veiklos, nurodytos PVMĮ 58 str. 1 dalyje, sudaro ne mažiau kaip 95 procentus visų PVM mokėtojo kalendoriniais metais, už kuriuos tikslinama ilgalaikio turto PVM atskaita, pajamų (neįskaitant subsidijų).

 


Lietuvos įmonė, kuri nėra PVM mokėtoja, kreipėsi dėl valstybės pagalbos nekilnojamojo turto nuomininkams ir gavo 50 proc. buvusio nuomos mokesčio kompensaciją. Ar ši suma įskaičiuojama į 45 000 Eur sumą, sprendžiant klausimą dėl registravimosi PVM mokėtoja?

 

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVMĮ) 71 straipsnio 2 dalies nuostatas, apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas PVMĮ nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes, suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų ribą.

PVMĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad PVM objektas yra prekių tiekimas (paslaugų teikimas), kai apmokestinamasis asmuo už atlygį tiekia prekes (teikia paslaugas) ir toks prekių tiekimas (paslaugų teikimas) pagal PVMĮ nuostatas vyksta šalies teritorijoje.

Taigi, subsidijos, kurios skiriamos kompensuoti dalį patiriamų ekonominei veiklai vykdyti nuomojamų patalpų nuomos išlaidų, nėra susijusios su prekių tiekimu (paslaugų teikimu) bei nepriklauso nuo faktiškai parduotų prekių ar suteiktų paslaugų kiekio, todėl tokios gautos išmokos nėra įtraukiamos į 45 000 eurų sumą, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.


Lietuvos įmonė, kuri nėra PVM mokėtoja, gavo subsidiją skirtą mikroįmonėms. Ar ši suma įskaičiuojama į 45 000 Eur sumą, sprendžiant klausimą dėl registravimosi PVM mokėtoja?

 

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVMĮ) 71 straipsnio 2 dalies nuostatas, apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas PVMĮ nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes, suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų ribą.

PVMĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad PVM objektas yra prekių tiekimas (paslaugų teikimas), kai apmokestinamasis asmuo už atlygį tiekia prekes (teikia paslaugas) ir toks prekių tiekimas (paslaugų teikimas) pagal PVMĮ nuostatas vyksta šalies teritorijoje.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kad subsidijos mikroįmonėms nėra susijusios su prekių tiekimu (paslaugų teikimu) bei nepriklauso nuo faktiškai parduotų prekių ar suteiktų paslaugų kiekio, tokios gautos išmokos nėra įtraukiamos į 45 000 eurų sumą, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.


AKCIZAI

 

Kokie yra su akcizais susijusių paslaugų teikimo pokyčiai karantino metu?

 

Informaciją galite rasti čia.