Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatų pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą  Nr. XIV-725, kurio tikslas nustatyti 2019 m. gruodžio 12 d. priimto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2653 nuostatų taikymo tęstinumą nuo 2022 m. liepos 1 d.

Šis informacinis pranešimas patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt

 

Parengė

Teisės departamentas