Elektroniniai paklausimai

Visi raštu gauti paklausimai skirstomi į nesudėtingus, kurie atsakomi raštu arba telefonu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ir sudėtingus, kurie atsakomi per 20 darbo dienų.

SVARBU! Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) informuoja, jog siekdama gerinti mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybę, plėsti elektroninių paslaugų naudojimą bei įgyvendindama projektą e. VMI, įdiegė naujas paslaugas mokesčių mokėtojams bei pakeitė ir papildė Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisykles*, todėl nuo 2013 m. spalio 21 d. visi elektroniniai paklausimai gali būti pateikiami tik prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI.

Paslaugos privalumai:

  • pateikiant atsakymus mokesčių mokėtojams per Mano VMI, bus užtikrintas duomenų saugumas ir konfidencialumas;
  • identifikavus mokesčių mokėtojus, atsakymai į paklausimus galės būti išsamesni, teikiama detalesnė informacija apie mokestines prievoles ir jų būklę;
  • mokesčių mokėtojai vienoje vietoje matys visus savo pateiktus paklausimus bei gautus atsakymus į juos, taip pat galės stebėti savo pateiktų paklausimų nagrinėjimo eigą;
  • automatizuotas gautų paklausimų registravimo ir skirstymo procesas sudarys sąlygas mokesčių mokėtojams tikėtis  operatyvesnio jų klausimo nagrinėjimo.

* patvirtintas VMI prie FM viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu VA-66.