Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimas nuo akcizų

Paslaugos pavadinimas - Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimas nuo akcizų.

Paslaugos gavėjai - Juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys įsigyti atleisto nuo akcizų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl atleidimo panaikinimo. Atleidimo originalas, pasibaigus atleidimo galiojimo laikui arba atleidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Prašymo forma - Laisvos formos paraiška.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant pasinaudoti lengvata, reikia pateikti:

  • laisvos formos paraišką;
  • asmens vadovo įsakymą, kuriame nustatyta etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo tvarka, taip pat nurodytas asmuo, atsakingas už minėtos tvarkos laikymąsi.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu [email protected].

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: